FAKTA: Sådan er indsatsen mod radikalisering i Danmark

Fængselsforbundet, der organiserer fængselsbetjente, ønsker et tættere samarbejde med imamer, og de skal spille en større rolle i at afradikalisere unge muslimske indsatte.

Indsatsen mod radikalisering i danske fængsler har seks elementer:

* Personale ved Kriminalforsorgen er i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste, PET, blevet undervist i at opdage tegn på radikalisering eller ekstremistisk adfærd.

* Mentorer hjælper indsatte før og efter afsoning.

* Personalet indberetter tegn på ekstremisme til en sikkerhedsenhed, som underretter PET.

* Kriminalforsorgen kan eksempelvis isolere indsatte. der med ekstremistiske holdninger påvirker medindsatte.

* Sikkerhedsenheden fører statistik over indberetninger om radikalisering eller ekstremisme. Medio marts 2015 var der blevet sendt informationer om cirka 60 indsatte til PET.

* Religiøse forkyndere i fængslerne skal godkendes. Der føres også tilsyn med forkynderne.

Kilder: Berlingske

/ritzau/

 

Dagens Gossip