FAKTA: Sådan godkendes trossamfund i Danmark

Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund rådgiver Kirkeministeriet om godkendelse af trossamfund og menigheder uden for folkekirken.

* Udvalget skal sikre, at organisationer, der søger om godkendelse som trossamfund eller menighed, bliver vurderet ud fra ensartede, klare og sagligt begrundede kriterier.

* Udvalgets medlemmer er udpeget som uvildige og sagkyndige og repræsenterer ikke noget bestemt trossamfund - heller ikke den danske folkekirke. Medlemmerne er sagkyndige inden for religionshistorie, religionssociologi, teologi og retsvidenskab.

* Udvalget behandler ansøgninger om godkendelse som trossamfund og indstiller til Kirkeministeriet, om ansøgningen kan imødekommes eller ej, hvorefter ministeriet træffer afgørelse.

* Der er ikke tale om en vurdering af religioner, da godkendelsen alene hviler på objektive kriterier.

* Hvis der er anledning til det, kan udvalget inddrage rapporter, domme og lignende dokumenter, som omhandler trossamfundets adfærd i forhold til sædelighed og den offentlige orden.

Kilde: Kirkeministeriet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip