FAKTA: Sådan opdager EU økonomisk ubalance

admin

|

28/11/2014

Dagens topnyheder

EU's kritiske årstjek skal hjælpe med at stabilisere økonomien og forhindre nye kriser. Et af de nye værktøjer fra december 2011 er en "overvågningsmekanisme for makroøkonomiske ubalancer", der gør det muligt at identificere mulige problemer tidligt.

Det sker med hjælp fra følgende tjekliste med tærskelværdier for, hvornår der slås alarm:

* De seneste tre års betalingsbalance set i forhold til bruttonationalproduktet (BNP) - der tillades udsving mellem plus 6 og minus 4 procent af BNP.

* Netto internationale investeringer som procent af BNP - tærskelværdi: minus 35 procent af BNP.

* Fem års procentvis forandring i eksportandele, tærskel: Minus 6 procent.

* Tre års procentvis forandring i prisen på arbejde, i eurolande tillades en stigning på 9 procent, uden for eurozonen er tærsklen 12 procent.

* Tre års procentvis forandring i valutakurser, set i forhold til 41 andre industrialiserede lande - tærskel: plus/minus fem procent i eurozonen, plus/minus 11 procent for ikke-eurolande.

* Gælden i den private sektor i procent af BNP - tærskel: 133 procent.

* Vækst i gælden i den private sektor i procent af BNP - tærskel: 15 procent.

* Udvikling i boligpriser fra år til år set i forhold til Eurostats index - tærskel: 6 procent.

* Gælden i den offentlige sektor i procent af BNP - tærskel: 60 procent.

* Treårigt rullende indeks for arbejdsløsheden - tærskel: 10 procent.

* Vækstraten i den finansielle sektors forpligtelser - tærskel: 16,5 procent over et år.

Kilder: EU-Kommissionen

/ritzau/