FAKTA: Sådan sætter man ind for at redde den truede ål

admin

423 uger siden

|

30/05/2016

Dagens topnyheder

Forvaltningsplan skal rette op på bestanden af ål, der er gået væsentlig tilbage de seneste år. Læs om baggrunden her.

*Mængden af åleyngel er faldet med hele 90 procent de seneste 25 år

*Danmark og de øvrige EU-lande har vedtaget forvaltningsplaner, som har til formål at undgå en udryddelse af ålen

*Et af redskaberne i den danske forvaltningsplan er udsætning af åleyngel. Det sker i et samarbejde mellem DTU Aqua, lyst- og fritidsfiskere samt åleopdrættere

*Målet med udsætningen er, at bestanden skal op på 40 procent af det niveau, som den havde, før den blev påvirket af menneskelig aktivitet

*Ålen er en vandrefisk, der bliver født i Sargassohavet syd for Bermuda-øerne. Dernæst migrerer den op mod 6000 kilometer til levesteder i Europa

*Når den er udvokset, mener man, at den vandrer tilbage til Sargassohavet for at gyde og dø

*Ålen opdrættes også i dambrug. Der produceres cirka 2000 ton ål i Danmark om året

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet, Denstoredanske.dk

/ritzau/