FAKTA: Sådan ser finansloven for næste år ud

Torsdag er regeringen blevet enige med SF og Enhedslisten om næste års finanslov. Aftalen indeholder initiativer for i alt knap 3,6 milliarder kroner i 2015, 3.7 milliarder kroner i 2016, 3,8 milliarder kroner i 2017 og knap 3,6 milliarder kroner i 2018 - i alt omkring 14,7 milliarder kroner, som ifølge regeringen er fuldt finansieret.

Initiativerne fordeler sig inden for områderne velfærd, klima og transport, arbejdsmarked og asyl- og udvikling. Her er en del af dem:

Velfærd:

* Der tilføres 600 millioner kroner til sundhedsområdet i 2015, mens der sammenlagt tilføres 6,5 milliarder kroner over de næste fire år til blandt andet bedre kræftscreening og indsats mod kroniske sygdomme.

* En pulje på en milliard kroner for 2015-18 skal sørge for flere pædagoger i børnehaver, vuggestuer og dagplejer.

* Hjemmehjælpen får et løft. I 2015 bruges 75 millioner kroner og i 2016 150 millioner kroner til et klippekort målrettet de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere.

* Der afsættes 75 millioner kroner over tre år til inklusion af elever med særlige udfordringer i folkeskolen.

* Når der bliver bygget nye lejligheder i de store danske byer, kan kommunerne fremover kræve, at hver fjerde bolig er en almen bolig. Desuden kan kommunerne give de almennyttige boligselskaber 50-årige rentefrie lån for i alt 500 millioner kroner til at opkøbe byggegrunde.

Arbejdsmarked:

* Der afsættes 3,2 milliarder kroner over de næste fire år til en ny kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, samt forbedrede forhold for kontanthjælpsmodtagere. Blandt andet afskaffes den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere og forholdene forbedres for unge modtagere af kontanthjælp og uddannelsesydelse.

* Der afsættes knap 200 millioner kroner til bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader.

* Loftet over fradrag for fagforeningskontingenter hæves til 6000 kroner. Det kommer til at koste 2,2 milliarder kroner i 2015-18.

* Der afsættes 120 millioner kroner over fire år til indsatsen mod social dumping. Pengene betyder, at Skat, Arbejdstilsynet og politiet næste år kan lave dobbelt så mange fælles aktioner som i år mod social dumping.

Miljø og klima:

* Der afsættes i alt 1,4 milliarder kroner til grøn omstilling, natur og miljø. Pengene går over fire år til blandt andet økologi og natur samt udnyttelse af geotermisk varme.

* Udviklingsbistand:

Der flyttes 1,5 milliarder kroner fra udviklingsbistanden til at håndtere det stigende antal flygtninge og asylansøgere. Den samlede udviklingsbistand løftes med en milliard kroner, så bistandsniveauet stiger fra 0,83 procent til 0,87 procent

* Integration:

250 millioner kroner afsættes til kommunernes modtagelse af flygtninge. Regeringen drøfter med Kommunernes Landsforening, KL, hvordan puljen udmøntes. 20 millioner kroner sættes af til at styrke undervisnings- og fritidstilbud til børn og unge i asylcentre.

Kilde: Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Socialministeriet og Miljøministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip