FAKTA: Sådan skal der sættes gang i lystfiskeriet

Fødevareminister Dan Jørgensen (S), som også er fiskeriets minister, vil styrke fritids- og lystfiskeriet i Danmark med en ny handlingsplan.

Her de seks konkrete initiativer, der ifølge ministeren skal styrke turismen, samfundsøkonomien og naturoplevelsen.

* Nye regler skal beskytte bestanden af havørreder. I første omgang indføres de nye regler, som begrænser garnfiskeri i områder ved Bornholm, Norsminde Fjord og Nybøl Nor ved Flensborg Fjord.

* Brakvandsgedder er populært bytte for sportsfiskere. For at sikre bestanden af de store rovfisk indføres i en fem-årig periode særlige regler i fire konkrete områder ved Sjælland og Møn - Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord. Her skal alle gedder, der fanges, genudsættes, og der indføres forbud mod anvendelse af garn i en bestemt periode af året.

* Samtidig fordobles kontrollen med lystfiskeriets fuskere i en periode. Der kommer øget fokus på fredningsbælter ved å-udløb, garnfri zoner langs kysterne, brug af for mange redskaber og ulovlig salg af fangst.

* Endnu flere rev bliver beskyttet i de udlagte Natura 2000-områder, hvor fiskeri med bundslæbende redskaber (trawl) vil blive forbudt. I 2015 beskyttes områder i Lillebælt, Sydfynske Øhav, Stevns Rev, Horsens Fjord, Fyns Hoved, Æbelø, Havet ml. Romsø og Hindsholm og Nakskov Fjord.

* Der nedsættes en hurtigtarbejdende task force, der skal se på udviklingen af lystfiskerturismen i Danmark og komme med anbefalinger til fødevareministeren inden jul.

* I det nye Hav- og Fiskeriudviklings-program vil der blive afsat flere penge til vandløbsrestaurering, som er til gavn for vandmiljøet og medvirker til at sikre selvreproducerende fiskebestande.

Kilde: "Fremtidens Lyst- og Fritidsfiskeri, Vision", Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

/ritzau/

 

Dagens Gossip