FAKTA: Sådan skal der strammes op på tilsyn

Sundhedsstyrelsen har mandag afleveret en handlingsplan med en ny strategi for tilsyn af borgeres behandling i sundhedssystemet.

Det vil kræve lovændringer, hvis Sundhedsstyrelsens tilsyn skal omlægges.

Her kan du læse handlingsplanens ni indsatsområder:

* Indsatsområde 1 - Omlægning af Sundhedsstyrelsens tilsynsorganisation:

Der skal være klar arbejdsdeling mellem tilsynsenheder og andre enheder i Sundhedsstyrelsen, så uafhængighed, fokus på kerneopgaverne og effektiv ressourceudnyttelse sikres.

* Indsatsområde 2 - Styrkelse af Sundhedsstyrelsens kvalitetsarbejde og kvalitetsorganisation:

Der skal laves et kvalitetsprogram for hele styrelsen og fastlægges nærmere krav for kvalitetsmål. Desuden skal der implementeres et fælles it-system.

* Indsatsområde 3 - Plan for uddannelse af Sundhedsstyrelsens personale på tilsynsområdet:

Der skal udformes en strategi for uddannelse indenfor tilsyn, indføres en fast tilsynsuddannelse og være undervisningsdage på udvalgte områder.

* Indsatsområde 4 - Kommunikation vedrørende tilsynsområdets arbejde og resultater:

Kommunikationen skal fremme læring og regelefterlevelse i sundhedssektoren, og kendskabet til Sundhedsstyrelsens opgaver og rolle på tilsynsområdet skal øges.

Informationer om resultater på tilsynsområdet skal være lettilgængelige på Sundhedsstyrelsen.dk.

* Indsatsområde 5 - Inddragelse af ekstern forvaltningsretslig ekspertise med henblik på kvalitetssikring:

Kammeradvokaten skal kvalitetssikre styrelsens sagsbehandling af tilsynssager.

* Indsatsområde 6 - Analyse af og strategi for tilsynsområdet:

Den nuværende tilsynsmetode skal ændres til at være proaktiv baseret på systematiske risikovurderinger, så ressourcerne sættes ind, hvor risikoen for brud på patientsikkerhed er størst.

* Indsatsområde 7 - Analyse af nuværende lovgivning vedrørende tilsyn:

Det skal undersøges, om loven skal ændres for at bruge et risikobaseret tilsyn.

* Indsatsområde 8 - Præcisering af snitflader til andre myndigheder og aktører:

Der skal skabes en klarere fordeling af roller og ansvar for tilsynsområdet.

* Indsatsområde 9 - Risikobaseret tilsyn baseret på proaktiv brug af sundhedsdata:

De it-mæssige forudsætninger for brug af sundhedsdata i det nye risikobaserede tilsyn skal undersøges.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/