FAKTA: Sådan vil De Konservative dæmme op for indbrud

Konservative vil indføre en særlig indbrudsparagraf:

* I dag straffes indbrud efter tyveriparagraffen, men Konservative vil med en ny indbrudsparagraf signalere, at der er stor forskel på simpelt tyveri og indbrud i privat bolig.

Partiet vil hæve straffen for indbrud:

* Indbrudskriminalitet skal som minimum udløse en ubetinget fængselsstraf, lige som domstolene i højere grad skal udnytte strafferammerne ved udmåling af straffen i indbrudssager.

Konservative vil begrænse strafrabat ved gentagne indbrud kraftigt:

* Der skal være en højere grad af kumulation, når indbrud straffes. Flere tilfælde af indbrudskriminalitet, som dømmes i samme ombæring, skal kunne udløse op til det dobbelte af strafferammen.

Udenlandske forbrydere skal afsone i hjemlandet:

* Grænsen for, hvornår de udenlandske kriminelle kan sendes hjem, skal sættes ned fra seks måneders til én måneds straf, således at flere udenlandske lovovertrædere hurtigt sendes til afsoning i hjemlandet.

Hårdere straf for overtrædelse af indrejseforbud:

* Straffen for overtrædelse af indrejseforbud skal udløse ét års ubetinget fængselsstraf, og forbryderen skal afsone i hjemlandet.

Styrkelse af den præventive indsats.

* Indbrudssikring, herunder udskiftning af låse, skal indgå i boligjobordningen, som Konservative vil forlænge.

* Desuden bør der gennemføres en national oplysningskampagne med fokus på den præventive indsats.

Kilde: Det Konservative Folkeparti.

/ritzau/

 

Dagens Gossip