FAKTA: Sådan vil Finanstilsynet regulere boligmarkedet

Finanstilsynet er kommet med sit bud på, hvordan risikoen kan mindskes for realkreditinstitutterne og det danske boligmarked.

Tilsynet har fem pejlemærker i en såkaldt tilsynsdiamant, der skal begrænse udlån, afdragsfrihed og de korte rentetilpasningslån:

* Udlånsvækst:

Udlånsvæksten til de enkelte kundesegmenter skal være under 15 procent per år. De fire kundesegmenter er private boligejere, boligudlejningsejendomme, landbrugsejendomme og andet erhverv.

* Låntagers renterisiko:

Andelen af lån, hvor Loan-to-value (LTV) overstiger 75 procent af lånegrænsen, og hvor renten kun er låst fast i op til to år, skal være mindre end 30 procent. Gælder kun lån til private og lån til boligudlejningsejendomme.

* Afdragsfrihed på lån til private:

Andelen af lån med afdragsfrihed må maksimalt udgøre 55 procent af lånemassen i LTV-båndet over 75 procent af lånegrænsen.

* Lån med kort funding:

Andelen af udlån, der refinansieres, skal per halvår være mindre end 15 procent af den samlede udlånsportefølje.

* Store eksponeringer:

Summen af de 20 største eksponeringer skal være mindre end instituttets egentlige kernekapital.

* Pejlemærkerne for afdragsfrihed og korte rentetilpasningslån med kort funding blive indfaset, så de gælder fra 2020. De øvrige pejlemærker vil gælde fra 2018.

* Forslaget til en tilsynsdiamant er nu i offentlig høring frem til 8. oktober 2014.

* Sideløbende med tilsynsdiamanten bliver der taget to initiativer til at modvirke prisbobler på ejendomsmarkedet. Det ene initiativ er et krav om, at boligkøbere som udgangspunkt skal stille med en udbetaling på fem procent ved boligkøb.

* Det andet initiativ er et krav om, at erhvervsejendomme som udgangspunkt skal kunne generere positiv likviditet, for at de kan belånes. Begge initiativer vil blive gennemført ved ændringer i eksisterende bekendtgørelser.

Kilde: Finanstilsynet

/ritzau/

 

Dagens Gossip