FAKTA: Sådan vil regeringen sparke gang i provinsen

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) bebudede allerede tirsdag, at regeringen er på vej med "en blandet landhandel" af 50 vækstinitiativer, der gerne skal sikre, at den økonomiske vækst kommer hele landet til gavn.

Nu løftes noget af sløret for, hvad det er, regeringen har planer om.

Her er de initiativer, Finansministeriet lægger frem onsdag, men ifølge finansminister Bjarne Corydon (S) er der mere på vej.

* Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge

- Operatører af mobile borerigge og boreskibe får adgang til at vælge tonnageskatteordningen på linje med rederierne.

* Sanering af punktafgifter

- Regeringen vil afsætte 150 millioner kroner til brug for at sænke afgifterne i 2017. Og derefter stiger puljen til 200 millioner kroner årligt.

* Generationsskifte til erhvervsdrivende fonde

- Tiltaget er en del af Vækstplan DK og skal sikre, at en virksomhed kan overdrages til en fond som ved generationsskifte fra for eksempel mor til søn. Der skal betales afgift på 15 procent, foreslår regeringen.

* Fornyelse af virksomhedsforums mandat til og med 2018

- Regeringen lægger op til at fortsætte samarbejdet med Virksomhedsforum, der blev nedsat i 2012.

* Nedbringelse af de statslige sagsbehandlingstider

- Det er en del af aftalen om Vækstpakke 2014, at sagsbehandlingstiden skal reduceres med en tredjedel frem mod 2016 på seks centrale områder. Regeringen ønsker at tilføje yderligere områder.

* Innovationsfremmende regulering af arbejdsmiljøkrav i produktionsvirksomheder

- Regeringen vil opdatere arbejdsmiljøreglerne, så virksomhederne får lov til at udnytte teknikker til recirkulering af luft, i det omfang det ikke går ud over arbejdsmiljøet.

* Delvis afskaffelse af kontantreglen

- Fra 2016 skal udvalgte butikker som frisører, tøjforretninger og restauranter ikke længere være forpligtet til at modtage kontanter.

* Nedlæggelse af den obligatoriske eftersynsordning for ventilationsanlæg

- Siden 2008 har det været lovpligtigt for ejere af ventilations- og klimaanlæg af en vis størrelse at få efterset deres anlæg mindst hvert femte år.

- Det er dog kun sket i 15 procent af tilfældene, og regeringen vil derfor afskaffe kravet, der kun vurderes at have haft beskeden effekt.

* Strategi for øget anvendelse af internationale standarder

- Det skal være lettere og billigere for små og mellemstore virksomheder at anvende internationale standarder.

* Afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren

- Regeringen vil afskaffe CO2-afgiften på fossile brændsler, der anvendes til fjernvarme på kvoteomfattede værker. Det vil koste i alt 625 millioner kroner frem til 2019. Det skal finansieres.

* Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne

- Det er planen, at der samlet skal investeres for 14,5 milliarder kroner, og det er elkunderne, altså blandt andet virksomhederne, der skal betale. Regeringen vil se på, hvilke af disse investeringer der kan droppes.

* Realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr.

- Det er en del af vækstpakken fra juni 2014, at der skal effektiviseres for 3,3 milliarder kroner.

Kilder: Finansministeriet

/ritzau/

 

Dagens Gossip