FAKTA: Sådan vil regeringen stramme regler efter terror

19/03/2015 20:03

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Omkring en måned efter terrorangrebet i København har justitsminister Mette Frederiksen (S) nu lanceret en stribe nye tiltag i kampen mod terror.

Her er justitsministerens nye tiltag:

* Prøveløsladelse: Det skal overvejes, om prøveløsladelse bør bruges i mindre omfang. Samtidig skal der strammes op i forhold til at sikre at dømte, der bliver prøveløsladt, overholder de fastsatte vilkår.

* Reststraf: Der er behov for at se på regler og principper for udløsning af reststraf, og behov for at se på, hvordan straffen udmåles, når en reststraf udløses.

* Betingede straffe: Der er behov for at se på, om myndighederne reagerer, når vilkårene for en betinget dom ikke overholdes. Samtidig skal det overvejes om den betingede dom indgår tilstrækkeligt i en ny straf, hvis den dømte begår ny kriminalitet.

* Afsoning: Der er behov for at overveje hvilken betydning, det skal have under en senere straffesag, hvis indsatte ikke opfører sig ordentligt. Retten skal i fremtiden i højere grad kunne lægge vægt på, at en indsat ikke har opført sig ordentligt, når der skal tages stilling til, om der er grundlag for varetægtsfængsling.

* Personundersøgelser: Der er behov for at se på, om man kan optimere de personundersøgelser, der udarbejdes af en sigtets personlige forhold

* Samfundstjeneste: Samfundstjeneste skal bruges, hvor det kan forhindre og modvirke et liv med kriminalitet. Til gengæld skal samfundstjeneste ikke anvendes, når der er tale om forhærdede kriminelle.

* Samarbejdet mellem myndigheder: Der er behov for at se på samarbejdet mellem myndighederne i forbindelse med løsladelse både efter afsoning og efter varetægtsfængsling.

* Forebyggelse af radikalisering i fængsler: Der har ikke været tilstrækkelig klarhed over håndteringen af tegn på radikalisering hos indsatte i kriminalforsorgen.

* Berammelse ved domstolene: Straffesager skal behandles ved domstolene hurtigst muligt.

Kilder: Justitsministeriet.

/ritzau/