FAKTA: Sagen mod ROJ TV skridt for skridt

* Juni 2005: Tyrkiets ambassade i København melder ROJ TV til politiet for overtrædelse af terrorloven. Ambassaden hævder, at tv-stationen får støtte fra og er talerør for den kurdiske oprørsbevægelse PKK, der står på EU's terrorliste.

* December 2005: Københavns Politi overdrager sagen til statsadvokaten på grund af dens "principielle karakter og den offentlige interesse". Den sendes dog retur til politiet, fordi der er mangler i efterforskningen.

* Februar 2007: Efter på ny at have modtaget sagen sender statsadvokaten den endnu engang tilbage til Københavns Politi for yderligere efterforskning.

* Marts 2009: Midt under daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) forsøg på at overvinde tyrkernes modvilje mod det danske Nato-kandidatur rejser Københavns Politi og statsadvokaten til Tyrkiet for at efterforske sagen yderligere. I Tyrkiet opfattes det som en imødekommelse.

* Marts 2010: Civilstyrelsen fastslår, at finansieringen af ROJ TV sker på baggrund af ulovlig fondsstøtte. Støtten er på 118 millioner kroner.

* Maj 2010: Berlingske bringer en række artikler, hvor tv-stationens forbindelser til PKK oprulles.

* August 2010: Rigsadvokaten rejser tiltale mod ROJ TV for terrorvirksomhed. Det sker samme dag, som Natos danske generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, er på officielt besøg i Danmark.

* Januar 2012: De to selskaber bag ROJ TV (ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S) dømmes for at fremme terrorvirksomhed ved at fungere som talerør for PKK i perioden februar 2008 til februar 2010.

Byretten fastslår dog samtidig, at der ikke er hjemmel i loven til at frakende ROJ TV sendetilladelsen. Dommen ankes til Østre Landsret.

* 26. september 2012: Radio- og tv-nævnet pålægger ROJ TV sendestop i to måneder, fordi stationen ikke lever op til sin forpligtelse til at optage og opbevare alle programmer. Det betyder reelt, at Radio-og- tv-nævnet ikke kan opfylde sin tilsynspligt.

* 3. juli 2013: Østre Landsret skærper straffen til de to selskaber til bøder på hver fem millioner kroner. Samtidig afgør retten, at tv-stationens sendetilladelse skal inddrages.

* 8. juli 2013: Bestyrelsen i ROJ TV oplyser, at man vil søge sagen indbragt for Højesteret.

19. juli 2013: Selskaberne bag ROJ TV indgiver konkursbegæring, da man ikke ser sig i stand til at betale millionbøderne.

* 25. september 2013: Procesbevillingsnævnet afviser, at ROJ TV kan anke terrordommen til Højesteret. Nævnet tillader dog, at spørgsmålet om inddragelse af sendetilladelsen bliver indbragt for Højesteret.

* 27. februar 2014: Højesteret afgør, at ROJ TV's sendetilladelse er endelig frakendt, fordi tv-stationen fungerer som talerør for PKK.

/ritzau/

 

Dagens Gossip