FAKTA: Se om du får glæde af trafikmillionerne nær dig

Jylland:

* Tredje Limfjordsforbindelse - 43,1 millioner kroner. Der er enighed om at bygge en ny bro over Limfjorden via øen Egholm. Pengene i puljen skal bruges på at opkøbe ejendomme i den valgte linjeføring. SF er imod denne del af trafikaftalen.

* Udbygning af motorvej ved Limfjordstunnelen - 38,9 millioner kroner. Der etableres et ekstra spor på motorvejen syd for Limfjordstunnelen.

* Haderup omfartsvej - 250 millioner kroner. Der etableres en omfartsvej ved den midtjyske by Haderup.

* Ribe omfartsvej - 372,4 millioner kroner. Der etableres en omfartsvej som motortrafikvej vest om Ribe.

* Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandmotorvejen - 56,9 millioner kroner.

* Udbygning af rute 26 mellem Aarhus og Søbyvad - 32,2 millioner kroner. Linjeføringen for en ny motorvej er fastlagt. Pengene i puljen skal bruges på at opkøbe ejendomme i den valgte linjeføring.

* Rundkørselsforhold ved Viborg - 25 millioner kroner. Rundkørsler i og omkring Viborg skal udbygges og forbedres.

* Ny perron på Sønderborg Station - 5 millioner kroner. En fordobling af den tidligere bevilling skal sikre, at en ny perron kan tages i brug i 2015.

* Nationale korridorer for vindmølletransporter - 45,6 millioner kroner. Det skal gøres lettere for de store vindmølletransporter at komme frem til udskibningshavnene i Esbjerg, Aabenraa, Aarhus og Grenaa.

Sjælland:

* Ny bro over Roskilde Fjord - 228,3 millioner kroner. Staten har tidligere afsat 431,2 millioner kroner til en ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Nu afsættes ekstra midler til projektet.

* Udbygning af Kalundborgmotorvejen - 427,5 millioner kroner. Rute 23 syd om Regstrup udbygges til motorvej.

* Motorvej fra Rønnede mod Næstved - 350 millioner kroner. Samtidig afsættes 15 millioner kroner til en VVM-undersøgelse af miljøpåvirkningerne ved motorvejen.

* Letbane i Ring 3 i hovedstadsområdet - 252 millioner kroner. Pengene til en ny letbane udmøntes.

Fyn:

* Genåbning af Langeskov Station - 10,4 millioner kroner. En ekstrabevilling skal sikre, at Langeskov station på strækningen mellem Nyborg og Odense kan genåbnes i 2015.

Andre tiltag:

* Modulvogntogsnettet udvides - 75 millioner kroner. En lang række strækninger udbygges, så modulvogntog (ekstra store lastbiler) må køre der.

* Øget totalvægt for lastvognstog. Den maksimale tilladte vægt for 7-akslede vogntog øges fra 54 til 56 ton.

* Tilslutningsanlæg til motorveje - 50,5 millioner kroner. Pengene skydes i en særlig pulje, hvor kommunerne og staten deles om udgifter til nye projekter på statsvejnettet

* Fremme af cyklisme - 50 millioner kroner. Pengene skal bruges på statslige cykelprojekter, der fremmer cyklen som transportmiddel. Samtidig udmøntes 175,1 millioner kroner fra den særlige cykelpulje til projekter rundt om i hele landet.

* Bedre trafiksikkerhed - 37,4 millioner kroner. Pengene går blandt andet til forebyggelse af højresvingsulykker.

* Nye teknologiske muligheder - 29,3 millioner kroner. Pengene går til initiativer, der kan forbedre mobiliteten og trafiksikkerheden.

* Ny vejlov. Partierne vil stemme for en ny vejlov, som blandt andet skal sikre bedre styring og koordinering af vejarbejder og gøre det muligt at differentiere betaling for parkering, så det kan gøres billigere eller gratis for især elbiler.

Kilde: "Trafikaftale 2014" - Transportministeriet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip