FAKTA: Se tilstanden for Danmarks natur

* En fjerdedel af de undersøgte arter i den danske flora og fauna er forsvundne, truede eller på til at være truet.

* Kun 10 procent af landets lysåbne naturtyper er i gunstig bevaringsstatus.

* Hver tiende danske planteart er i tilbagegang på grund af belastning med kvælstof, der falder ned fra luften.

* Danmark har i FN forpligtet sig til at stoppe tilbagegangen for dyr og planter senest i 2020.

* Fristen for at vende udviklingen for truede arter er allerede udsat 10 år, da hverken Danmark eller andre lande nåede FN-målet i 2010.

* "Vi skal fortsætte indsatsen for at forbedre naturen og miljøet, så vores dyr og planter får gode levesteder" (regeringsoplægget "Danmark på sikker vej", maj 2015).

Kilde: Miljøtilstandsrapporten Natur og Miljø 2014.

/ritzau/

 

Dagens Gossip