FAKTA: Terapi hjælper unge af afdøde alkoholikere

Foreningen Børn, Unge og Sorg har siden 2008 med støtte fra Helsefonden tilbudt en særlig terapi til unge, som har mistet en forælder, der havde et alkoholmisbrug.

* Tilbuddet blev til, da unge, som har haft en opvækst med en alkoholiseret forælder, ofte beskriver en anden sorg end andre unge, som mister en forældre.

* De unge beskriver en sorg, hvor skyld og skam fra en opvækst med en alkoholiker komplicerer deres følelser. Gruppen har otte deltagere og er ledet af to psykologer. Man mødes en gang om ugen i to en halv time.

* En evaluering af forløbet viser, at terapien hjælper de unge, så de bliver mindre deprimerede, får højere selvværd og lettere er i stand til at gennemføre en uddannelse.

* Dansk Folkeparti og De Konservative fremsatte før sommerferien et beslutningsforslag om en behandlingsgaranti for børn og unge, hvis forældre er misbrugere.

* Børne, social- og integrationsminister Manu Sareen (R) vil i efteråret drøfte med de øvrige partier i Folketinget, hvordan behandlingsgarantien for børn af misbrugere skal skrues sammen.

Kilde: Børn, Unge og Sorg, Kristeligt Dagblad

/ritzau/