FAKTA: Tiltale i Danmarks største hackingsag

Statsadvokaten for København har rejst tiltale mod den svenske superhacker Gottfrid Svartholm Warg og en yngre dansker for blandt andet omfattende forstyrrelse af informationssystemer og groft hærværk.

Her er de paragraffer i straffeloven, de er tiltalt for at have overtrådt:

§ 193. Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, informationssystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

§ 263. Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes de i stk. 2 nævnte forhold, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

§ 291. Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter (....) kan straffen stige til fængsel i 6 år.

/ritzau/

 

Dagens Gossip