FAKTA: Værd at vide om Socialministeriets lukkede puljer

Skrevet af admin

18/06/2014

Mest læste i dag

Socialminister Manu Sareen (R) har besluttet at afskaffe Socialministeriets såkaldt lukkede puljer, som kun håndplukkede organisationer kan få del i. Her kan du læse om puljerne og baggrunden for ministerens beslutning:

* Sidste år udmøntede Socialministeriet i alt 77 millioner kroner via lukkede tildelingspuljer til kommuner og organisationer.

* De lukkede puljer er kendetegnet ved, at de kun udmeldes til en afgrænset og på forhånd fast defineret gruppe af potentielle ansøgere.

* Puljerne er lovlige, men er i et vist omfang kontroversielle, fordi det er vanskeligt at sikre dokumentation for, hvilke organisationer der indgår i en ansøgerkreds, og fordi puljerne kan mindske gennemsigtighed og åbenhed i forvaltningen.

* Socialministeren har derfor valgt at afskaffe de lukkede puljer, så der fremover i stedet vil blive anvendt åbne ansøgningspuljer, som udmeldes offentligt.

* Kammeradvokaten mener i øvrigt, at ministeriets praksis med at involvere partiernes satspulje-ordførere i godkendelsen af, hvem der skal have støtte, bør ændres. Den hidtidige praksis giver ifølge Kammeradvokaten "meget alvorlige betænkeligheder", da der er risiko for, at politikerne tager usaglige hensyn i sagsbehandlingen.

* På den baggrund vil socialminister Manu Sareen sikre, at der fremover ikke sker godkendelse hos de politiske aftalepartier ved udmøntning af tilskudsordninger.

* Derudover vil socialministeren styrke ministeriets tilskudsprocedurer på en række andre områder. Det drejer sig blandt andet om i højere grad at anvende bekendtgørelser, når pengene i ministeriets puljer skal fordeles.

Kilde: Socialministeriet

/ritzau/