Flere boligejere ryger på tvang

Skrevet af John Meyer

|

06/12/2012

Dagens topnyheder

Det sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner pr. måned har det seneste halvår svinget i mellem 410 og 455 med et gennemsnit på 435.

Det laveste antal tvangsauktioner siden statistikkens start i 1979 var i 2006 med et gennemsnit på 103 om måneden, mens det højeste var i 1990 med 1.695 om måneden. I 2012 ligger det sæsonkorrigerede gennemsnit indtil nu på 434 tvangsauktioner om måneden.

Danmarks Statistiks opgørelse er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende, og tidspunktet er fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.