Flugten fra Tønder Arrest: Vi skal have en reform

Det lykkedes et par fanger at lave et hul i muren og flygte fra Tønder Arrest. Episoden har fået formanden for fængselsforbundet, Kim Østerbye, til at kalde arresten i Tønder for utidssvarende.

Og formanden for Folketingets Retsudvalg, Karina Lorentzen (SF) er enig:

- Vi har mange arrester, der er meget små og meget gamle i Syd- og Sønderjylland. Faktisk har vi fire arrester fra Preussertiden og det giver sig selv, at det ikke er optimale rammer for at drive arresthus længere. Vi har simpelthen brug for en reform af arresthussektoren, siger Karina Lorentzen.

- Jeg har været meget opmærksom på det her problem og derfor fik jeg i forbindelse med den seneste aftale om vores fængsler sat gang i en analyse af arresthussektoren i Danmark. Den skal vise, hvordan fremtidens arresthussektor skal se ud, for vi har behov for større og mere moderne enheder, som giver bedre mulighed for sikkerhed, aktiviteter for fangerne og en mere optimal arbejdsdeling.

Analysen skal være færdig inden udløb af aftalen i 2016 og Karina Lorentzen håber på, at man får en skitse til hvordan man kan erstatte de mange gamle arrester med en eller flere nye superarrester.  Hun vil dog allerede nu bede ministeren redegøre for, hvor langt man er med analysen.

 

Dagens Gossip