Folk er genelt tilfredse med lægevagten

Skrevet af John Meyer

23/01/2013

Mest læste i dag

Mindre end 10 procent af kontakterne var patienterne utilfredse. Det viser en omfattende undersøgelse fra Forskningsenheden for almen praksis på Aarhus Universitet, som er baseret på 22.000 patientkontakter i Region Midtjylland.


- Jeg er meget tilfreds med undersøgelsens resultat. Den viser, at vi i Danmark har en velfungerende lægevagt, hvor det er de praktiserende læger, der fungerer som patientens indgang til sundhedsvæsenet. Lægevagten, der ledes af de praktiserende læger, får således flotte karakterer af de patienter, som bruger lægevagten. Denne høje grad af tilfredshed må ikke sættes på spil, siger Peter Magnussen, formand for PLO’s akutudvalg.


Vigtigt at læger visiterer
Den største utilfredshed blev fundet blandt patienter, der fik en telefonkonsultation, men havde forventet at få et besøg af lægen.


- Undersøgelsen viser, at en tredjedel af de patienter, der blev afsluttet med en telefonkonsultation, havde forventet at komme til undersøgelse i konsultationen, modtage et sygebesøg eller blive indlagt. Der er således en tendens til, at vagtlægerne vurderer patienternes symptomer langt mindre alvorligt, end patienterne selv gør det. Det understreger vigtigheden af, at det er praktiserende læger, som visiterer de akutte henvendelser i sundhedsvæsenet. Det sikrer, at det er de rigtige patienter, som får besøg af vagtlægen, får en konsultation eller indlægges, siger Peter Magnussen.


Det meste klares i telefonen
Vagtlægerne afslutter ifølge undersøgelsen knap 60 procent af henvendelserne i telefonen. Det er et højt tal sammenlignet med udlandet.


- Det hænger sammen med, at man i udlandet blandt andet bruger sygeplejersker til at visitere patienterne, når de ringer. Det medfører langt flere henvisninger, hvor patienterne skal tilses af læger, og giver mindre sundhed for pengene. I Danmark har vi i dag et system, hvor den praktiserende læge er i front. Det giver tilfredse patienter, selv om en ret stor del af henvendelserne fra patienterne afsluttes telefonisk, siger Peter Magnussen. Han peger også på, at undersøgelsen viser, at 4,5 procent af patienterne, der kontakter vagtlægerne telefonisk, har så alvorlige symptomer, at de indlægges direkte.


På landsplan er der ca. 2,8 millioner henvendelser til lægevagten om året. I 2011 blev der rejst kritik i 33 sager. Det svarer til 0,0012 procent – eller ca. en ud af 85.000 patienthenvendelser til lægevagten.