Folkemødet på Bornholm: Se her hvad politiet giver af gode råd

Skrevet af redaktion

13/06/2012
Torsdag den 14. juni åbner det store Folkemøde på Bornholm, og det sker når borgmesteren på øen, Winni Grosbøll, byder velkommen. Folkemødet finder sted i Allinge, hvor både by og havn lægger flotte rammer til. Og også Bornholms Politi medvirker ved Folkemødet på en lang række områder, hvor man vil skabe så trygge rammer som muligt for alle, uanset om man er toppolitiker eller en ældre medborger, der skal foretage sine daglige indkøb i Allinge. Her kan du se meddelelsen fra politiet i Rønne: En af de helt store udfordringer med så mange events og mennesker samlet på et sted er de færdselsmæssige forhold, hvor der er rigtig mange hensyn og ønsker, der i videst muligt omfang skal forenest. Dette betyder blandt andet også, at der etableret særlige foranstaltninger, der skal forsøge at afhjælpe de erhvervsdrivendes behov for at få tilført varer til butikker, restauranter, eventstelte m.fl.. Udgangspunktet er, at byen er åben og tilgængelig for alle, uanset om man er kørende, cyklende, gående eller sågar ridende, men selvfølgelig er det ved et så stort arrangement nødvendigt at iværksætte nogle færdselsrestriktioner. De færdselsmæssige foranstaltninger medfører blandt andet, at Allinge underlægges hastighedsrestriktioner, og der etableres således en 30 km./t.-zone, hvilket betyder, at der ved alle indfaldsveje til byen skiltes med dette. Hastigheden i Allinge må således højst være 30 km./t. under hele Folkemødet - vi håber alle vil vise forståelse herfor og vise det fornødne hensyn til medtrafikanter og medborgere, der færdes i Allinge. Havnegade afspærres for kørende trafik, blandt andet af hensyn til gæsterne og de forretningsdrivende, der således kan brede varesortiment og serveringsarealer udover fortovet og kørebanen til glæde for de mange besøgende. Opmærksomheden henledes særligt på, at afspærringen af Havnegade også er gældende for cyklister - dette opmærksomhedspunkt er vigtigt af hensyn til sikkerheden for såvel cyklisterne som de øvrige, der færdes og opholder sig i Havnegade. Der er i forbindelse med Folkemødet anlagt rigtig mange midlertidige parkeringspladser, således vil der på Tejnvej ved Æblehavens Feriecenter være etableret et stort parkeringsareal, og derudover vil der på Kjærenæsgrunden ved Allinge Havn ligeledes være mulighed for at parkere, og der vil tillige være etableret ekstra pladser til handicapparkering. I det omfang forretningsdrivende har behov for levering af varer, herunder passage igennem afspærringer eller ledsagelse af større køretøjer i forbindelse med vareleveringer vil der hver dag under Folkemødet i tidsrummet kl. 0700 - kl. 2100 være etableret en særlig støttefunktion, der kan kontaktes på tlf. 29881447. Bornholms Politi er til stede i festivalsområdet under hele Folkemødet. Derudover vil der være etableret en nærpolitistation på adressen Sverigesvej 6, Allinge (på Allinge Havn). Nærpolitistationen vil være åben for publikumsbetjening i følge tidsrum: torsdag 14/06, fredag 15/06, lørdag 16/06 - kl. 0900 - kl. 2100 søndag 17/06 kl. 0900 - kl. 1500. Bornholms Politi kan endvidere - døgnet rundt - træffes på tlf. 114. Bornholms Politi glæder sig til Folkemødet og - ligesom arrangørerne - håber vi på et trygt, festligt og fornøjeligt Folkemøde i lighed med sidste års arrangement. I den forbindelse vil Bornholms Politi godt apellere til alle om at være os behjælpelige med at opretholde sikkerhed og tryghed - kontakt os straks i tilfælde af forhold eller personer, der virker mistænkelige, ligesom vi også ønsker henvendelse fra borgerne ved udøvelse af kriminalitet eller anden uhensigtsmæssig adfærd, der kan forstyrre det flotte arrangement. Ung som ældre fra nær og fjern bydes hermed velkommen til nogle hyggelige og festlige dage på Bornholm, hvor flag og glade mennesker vil vise, at Folkemødet i Allinge er for alle - så lad os hjælpes ad med at gøre Folkemødet 2012 til en tryg og oplevelsesrig begivenhed.

Mest læste i dag

Torsdag den 14. juni åbner det store Folkemøde på Bornholm, og det sker når borgmesteren på øen, Winni Grosbøll, byder velkommen. Folkemødet finder sted i Allinge, hvor både by og havn lægger flotte rammer til. Og også Bornholms Politi medvirker ved Folkemødet på en lang række områder, hvor man vil skabe så trygge rammer som muligt for alle, uanset om man er toppolitiker eller en ældre medborger, der skal foretage sine daglige indkøb i Allinge. Her kan du se meddelelsen fra politiet i Rønne: En af de helt store udfordringer med så mange events og mennesker samlet på et sted er de færdselsmæssige forhold, hvor der er rigtig mange hensyn og ønsker, der i videst muligt omfang skal forenest. Dette betyder blandt andet også, at der etableret særlige foranstaltninger, der skal forsøge at afhjælpe de erhvervsdrivendes behov for at få tilført varer til butikker, restauranter, eventstelte m.fl.. Udgangspunktet er, at byen er åben og tilgængelig for alle, uanset om man er kørende, cyklende, gående eller sågar ridende, men selvfølgelig er det ved et så stort arrangement nødvendigt at iværksætte nogle færdselsrestriktioner. De færdselsmæssige foranstaltninger medfører blandt andet, at Allinge underlægges hastighedsrestriktioner, og der etableres således en 30 km./t.-zone, hvilket betyder, at der ved alle indfaldsveje til byen skiltes med dette. Hastigheden i Allinge må således højst være 30 km./t. under hele Folkemødet - vi håber alle vil vise forståelse herfor og vise det fornødne hensyn til medtrafikanter og medborgere, der færdes i Allinge. Havnegade afspærres for kørende trafik, blandt andet af hensyn til gæsterne og de forretningsdrivende, der således kan brede varesortiment og serveringsarealer udover fortovet og kørebanen til glæde for de mange besøgende. Opmærksomheden henledes særligt på, at afspærringen af Havnegade også er gældende for cyklister - dette opmærksomhedspunkt er vigtigt af hensyn til sikkerheden for såvel cyklisterne som de øvrige, der færdes og opholder sig i Havnegade. Der er i forbindelse med Folkemødet anlagt rigtig mange midlertidige parkeringspladser, således vil der på Tejnvej ved Æblehavens Feriecenter være etableret et stort parkeringsareal, og derudover vil der på Kjærenæsgrunden ved Allinge Havn ligeledes være mulighed for at parkere, og der vil tillige være etableret ekstra pladser til handicapparkering. I det omfang forretningsdrivende har behov for levering af varer, herunder passage igennem afspærringer eller ledsagelse af større køretøjer i forbindelse med vareleveringer vil der hver dag under Folkemødet i tidsrummet kl. 0700 - kl. 2100 være etableret en særlig støttefunktion, der kan kontaktes på tlf. 29881447. Bornholms Politi er til stede i festivalsområdet under hele Folkemødet. Derudover vil der være etableret en nærpolitistation på adressen Sverigesvej 6, Allinge (på Allinge Havn). Nærpolitistationen vil være åben for publikumsbetjening i følge tidsrum: torsdag 14/06, fredag 15/06, lørdag 16/06 - kl. 0900 - kl. 2100 søndag 17/06 kl. 0900 - kl. 1500. Bornholms Politi kan endvidere - døgnet rundt - træffes på tlf. 114. Bornholms Politi glæder sig til Folkemødet og - ligesom arrangørerne - håber vi på et trygt, festligt og fornøjeligt Folkemøde i lighed med sidste års arrangement. I den forbindelse vil Bornholms Politi godt apellere til alle om at være os behjælpelige med at opretholde sikkerhed og tryghed - kontakt os straks i tilfælde af forhold eller personer, der virker mistænkelige, ligesom vi også ønsker henvendelse fra borgerne ved udøvelse af kriminalitet eller anden uhensigtsmæssig adfærd, der kan forstyrre det flotte arrangement. Ung som ældre fra nær og fjern bydes hermed velkommen til nogle hyggelige og festlige dage på Bornholm, hvor flag og glade mennesker vil vise, at Folkemødet i Allinge er for alle - så lad os hjælpes ad med at gøre Folkemødet 2012 til en tryg og oplevelsesrig begivenhed.