Forsker om Naturpakke: Gavner vandmiljøet minimalt

admin

425 uger siden

|

20/05/2016

Dagens topnyheder

Naturpakken er som et plaster på såret. Men kun et ganske lille et af slagsen.

Pakken skal blandt andet kompensere for den øgede udledning af kvælstof, som den omdiskuterede landbrugspakke medfører de kommende år. Men Naturpakkens effekt på vandmiljøet er slet ikke stor nok til at opveje landbrugspakkens skadelige virkninger.

Det vurderer professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet.

Han var blandt syv forskere, der i forbindelse med forhandlingerne om landbrugspakken i februar var indkaldt til en eksperthøring om sagen i Folketinget.

- Landbrugspakken indfører en række lempelser for landbruget, som fører til en merudledning på 4985 ton kvælstof i 2017 og 5270 ton i 2018.

- Med Naturpakken indfører man nu ordninger, som skal mindske udledningen med i gennemsnit 315 ton i 2017 og 2018. Det svarer altså kun til seks procent af de lempelser, der ligger i landbrugspakken, siger Stiig Markager.

Torsdag blev partierne i blå blok enige om Naturpakken.

Aftalen sikrer knap 66.000 hektar såkaldte efterafgrøder. De ekstra arealer med efterafgrøder skal reducere udledningen af kvælstof til naturen med cirka 200 ton i 2017 og cirka 430 ton i 2018. Altså i alt 630 ton over de to år.

Ifølge Stiig Markager udledes der er i dag årligt 57.000 ton kvælstof til den danske natur. Og det er en del mere, end EU anbefaler.

- Naturpakken bringer os ikke i overensstemmelse med kravene i EU's vandrammedirektiv. Og den giver ikke en væsentlig forbedring af havmiljøets tilstand.

- Vores målsætning for at overholde EU's vandrammedirektiv er, at vi skal ned på 42.000 ton. Så vi skal bevæge os i den modsatte retning, siger Stiig Markager.

Professoren sammenligner udledningen af kvælstof med en bils hastighed inden for bygrænsen. EU's vandrammedirektiv sætter fartgrænsen ved 50 kilometer i timen.

I dag kører bilen 67,9 kilometer i timen. Efter Landbrugspakkens lempelser er bilens hastighed 74,9 kilometer i timen. Farten sænkes med Naturpakken, men bestemt ikke betydeligt. Efter mødet med Naturpakken kører bilen 74,5 kilometer i timen.

/ritzau/