Forskere vil dyrke ålegræs

Skrevet af John Meyer

|

07/12/2012

Dagens topnyheder

Ålegræs er vigtigt for livet i de danske farvande, men i de seneste årtier er der sket en dramatisk tilbagegang. I flere fjorde er planten helt forsvundet – og uden den vil mængden af fisk, muslinger, snegle og andre havdyr falde dramatisk. Derfor vil et nyt dansk forskningskonsortium udvikle metoder, som igen kan få ålegræsset til at blomstre og brede sig i danske fjorde og kystnære havområder.
Biologisk Institut på Syddansk Universitet står i spidsen for konsortiet, som omfatter tre universiteter, Videncentret for Landbrug, private virksomheder samt Naturstyrelsen. Instituttet har netop modtaget en bevilling på 14,1 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd, og de skal bruges til det femårige projekt NOVAGRASS, hvor konsortiet skal komme med bud på, hvordan man kan retablere ålegræsset og genskabe bæredygtige vandmiljøer.


Kan ikke retablere sig
Udledning af kvælstof fra landbruget og fosfor fra spildevand har været hovedårsagerne til, at ålegræsset er forsvundet. Men selv om der i de senere årtier er sket et fald i udledningerne og forbedring af vandkvaliteten, kan der ikke spores en tilsvarende forbedring af ålegræssets udbredelse. Det har nemlig vist sig, at ålegræsset har svært ved at genindfinde sig, når det først er forsvundet fra et område.
Det er ikke kun Danmark, der har problemer med iltfattige fjorde og kystområder, hvor planterne er forsvundet. Konsortiet satser derfor også på, at virksomhederne kan udvikle udstyr, logistik og teknikker, der gør dem teknologisk førende inden for området, så de kan få del i det voksende marked for økosystem-restaurering.