Forsvarer undrer sig over ankesag mod bankchefer

Advokat Anders Nemeth undrer sig over, hvis det udelukkende er spørgsmålet om en bedømmelse af beviserne, der i en sag om påstået kursmanipulation har fået Bagmandspolitiet til at anke frifindelsen af syv jyske bankchefer.

- Hvis anklagemyndighedens tilkendegivelser i offentligheden skal forstås sådan, at det er den helt konkrete bevisvurdering, de er uenige i, så undrer jeg mig over anken, siger Anders Nemeth, der er forsvarer for en af bankcheferne.

Statsadvokat Morten Niels Jakobsen har begrundet anken med, at det ikke er en sag, der efter anklagemyndighedens vurdering handler om, hvordan en lov skal fortolkes.

- Der er derimod efter vores opfattelse tale om en konkret bedømmelse af beviserne, siger han.

Retten i Hjørring afviste ved frifindelsen, at bankcheferne havde begået kursmanipulation ved presse kursen på en bankaktie og to obligationer op på et kunstigt højt niveau.

En anden af sagens forsvarere John Korsø Jensen forventer, at hans klient frifindes igen i landsretten.

I flere store sager om påstået kursmanipulation er de tiltalte frifundet i enten byretten eller i en ankesag. Sagen fra Hjørring strakte sig over cirka 30 retsdage hen over et halvt år.

Spørgsmål: Har du en opfattelse af, at Bagmandspolitiet virker for ivrige efter at få nogle sager til domfældelse?

- Man kan i hvert fald sige, at der har været en lang række sager, der har medført den retspraksis, der ligger på nuværende tidspunkt. Og man kan jo altid vurdere, hvornår man skal man skal stoppe, og hvornår skal man gå videre, siger John Korsø Jensen.

De otte mænd blev frifundet for anklagerne om kursmanipulation, mandatsvig og bedrageri 1. juli. Onsdag kom anken.

- Efter at jeg og mine medarbejdere har læst den 350 sider lange dom meget grundigt, har vi besluttet at anke til Vestre Landsret, siger statsadvokaten til Ritzau.

- Det er en beslutning, som er truffet ud fra en samlet vurdering. Vi mener, det er rigtigst, at landsretten får mulighed for at afgøre sagen.

Mændene har siddet på topposter i Morsø Sparekasse, Ebh Bank og Sparekassen Kronjylland.

.

/ritzau/

 

Dagens Gossip