Fra den 1. januar træder nye elregninger i kraft: 800.000 danskere rammes af store prisændringer

30/10/2023 08:44

Emil Martesen

Nyheder
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Fra den 1. januar træder de store prisændringer i kraft.

Mest læste i dag

2024 starter ud med noget af en mavepuster for tusindvis af danskere.

Ændringer i elregningen er på vej til 800.000 elkunder i N1, og nytåret vil bringe med sig en prisændring, der kan få elregningen til at svinge dramatisk.

Ifølge Finans kan prisvariationen variere med op til 800 procent, og det er resultatet af en ny prismodel, som elnetselskabet N1, en del af Norlys-koncernen, planlægger at implementere fra den 1. januar.

Ændringerne fokuserer på prissætningen af nettariffen, den afgift, kunderne i N1 betaler for at dække driften af det lokale elnet. Indtil nu har elkunder i tidsrummet mellem klokken 17 og 20 oplevet en særligt høj pris fra oktober til marts, mens prisen resten af året forblev konstant. F

Fra nytår vil dette ændre sig, da tre forskellige nettariffer vil blive opkrævet afhængigt af tidspunktet på døgnet, hvor strømmen forbruges.

Yderligere variable nettariffer vil også blive indført som en del af den nye prismodel, der vil være gældende året rundt.

Carsten Bryder Thejls, administrerende direktør i N1, forklarer, at målet med de variable tariffer er at motivere elkunder til at tænke mere over, hvornår de bruger strøm:

"Vi vil gerne undgå, at kunderne skruer op for elforbruget i tidsrummet klokken 17-21, da det vil presse vores elnet og kræve meget voldsomme investeringer".

Denne prismodel er ikke unik for N1. Andre elnetselskaber som Cerius og Radius Elnet har også indført lignende modeller.

N1 håber, ifølge Finans, at besparelserne fra denne omstrukturering kan beløbe sig til mellem 250 og 300 millioner kroner, hvoraf en del kan videreføres til forbrugerne i form af prisnedsættelser.

Energinet har også meddelt, at det fra årsskiftet generelt vil blive dyrere at være elkunde i Danmark, med en stigning på 1,3 øre i elforbrugstarifferne. Dette er et resultat af de stigende omkostninger ved at drive og udvide elnettet for at erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energikilder som vind og sol.

På trods af stigningen vil danske familier i gennemsnit opleve en årlig stigning på 232 kroner eksklusive moms.