Frivillige unge får Medborgerprisen 2012

Hyblerne er et ungdomsboligfællesskab, hvor unge med behov for støtte og botræning er indskrevet og bor sammen med andre unge. De indskrevne unge får hjælp til at træne sociale færdigheder, så de lærer at stå på egne ben. Hjælpen får de fra både pædagoger og deres jævnaldrende bofæller, som forpligter sig til at hjælpe på frivillig basis.

- De frivillige unge i Hyblerne fortjener et stort skulderklap for deres indsats. De har valgt at flytte ind i Hyblerne for – som gode rollemodeller – at hjælpe andre unge videre i livet. De frivillige unge bruger deres egne erfaringer fra ungdomslivet og studielivet. På den måde møder de deres bofæller på en jævnbyrdig bane, og det giver en dialog og fortrolighed, som de indskrevne unge kan gøre stor brug af, siger rådmand Hans Halvorsen (S).

Den nyindstiftede medborgerpris uddeles for første gang i år. Prisen indgår som en del af Sociale Forhold og Beskæftigelses frivilligheds-strategi og belønner en aktør, ”som har opbygget et ekstraordinært samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og frivilligområdet, herunder erhvervslivet”. Prisen består af 10.000 kroner samt en glasskulptur, som er skabt af Værkstedet Aarhus Nord under Voksenhandicap, Socialforvaltningen.