Gladsaxe Kommune lover at opslå 200 akutjob

Borgmester Karin Søjberg Holst (A) oplyser i dag, at Gladsaxe Kommune frem mod den 1. juli 2013 vil opslå mindst 200 stillinger som akutjob.

Det sker som led i regeringens akutpakke, der skal hjælpe ledige med risiko for at miste dagpengeretten.

Gladsaxe rækker dermed en ekstra hånd ud til de omkring 300 ledige kommunen, der risikerer at miste retten til dagpenge i første halvdel af 2013. Ifølge regeringens akutpakke er Gladsaxe forpligtiget til at opslå ca. 30 stillinger som akutjob.

Men Gladsaxe Kommune forventer altså  at der frem mod næste sommer bliver opslået mindst 200 stillinger som akutjobs, og det gælder alle vikariater af mindst tre måneders varighed og faste stillinger, bortset fra leder- og specialistjob.

Udover de ekstra akutjob har Jobcenter Gladsaxe allerede iværksat flere projekter, som skal hjælpe specielle grupper af ledige med at åbne døren til arbejdsmarkedet.

Blandt andet har jobcentret i 2012 haft stor succes med et projekt målrettet langtidsledige, hvor ca. halvdelen allerede enten er kommet i arbejde, uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskud med efterfølgende mulighed for ordinær ansættelse.

- Vi har allerede fået rigtig mange af de borgere, som stod til at miste dagpengene, i job, og når vi opretter flere akutjobs end vi er forpligtiget til, er det for at række de ledige, der risikerer at miste retten til dagpenge, en ekstra hånd i kampen om at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Vi har samtidig opfordret vores ledere til at være opmærksomme på at indkalde kvalificerede ansøgere til akutjobs, siger borgmester, Karin Søjberg Holst (A).

Det første akutjob blev oprettet 15. november, og allerede nu er 28 stillinger i Gladsaxe Kommune opslået som akutjob. Ud over de 200 akutjob som bliver slået op i Gladsaxe Kommune skal man tillægge de akutjob, som private virksomheder opretter.

Alle akutjob bliver lagt på Jobnet med en særlig opfordring til ledige, der er i risiko for at miste retten til dagpenge, om at søge stillingen.

I begyndelsen af det nye år opgør Gladsaxe Kommune, hvor mange der reelt er blevet ansat i et akutjob. På baggrund af resultatet bliver det vurderet om der er behov for yderligere tiltag for at hjælpe de ledige, der er i risiko for at miste retten til dagpenge.