Gladsaxe Kommune sætter akutberedskab i gang efter skyderier

I forbindelse med de seneste dages episoder med skyderier i henholdsvis Høje Gladsaxe og Værebro Park er Gladsaxe Kommune i tæt samarbejde med politiet.

Der er tale om et internt opgør mellem kriminelle grupper i hovedstadsområdet, og almindelige borgere er derfor ikke mål for konfrontationerne.

Akutberedskab er iværksat

Alligevel skaber det stor utryghed og bekymring for beboere og andre, der færdes i de områder, hvor skyderierne har foregået.

Da det samtidig er en konflikt mellem voksne mennesker, som har valgt en kriminel løbebane, er det først og fremmest en politiopgave.

Gladsaxe Kommune er i tæt kontakt med politiet og har iværksat sit akutberedskab. Det betyder blandt andet at SSP-medarbejdere og pædagogisk personale i institutionerne for unge i er sendt på gaden for at holde kontakt til de unge og holde dem ude af konflikten.

Fødekæden til bandemiljøet skal standses

Gladsaxe Kommune forsøger at standse fødekæden til bandemiljøet.

- Det gør vi blandt andet ved at vores SSP-medarbejdere taler med de unge på skolerne og i fritidstilbuddene for at overbevise dem om, at der ikke er nogen fremtid i at vælge kriminalitet. Samtidig gør vi en stor indsats for at hjælpe ressourcesvage unge med at få en uddannelse, hvor vi for eksempel har mentorer til at hjælpe udsatte børn og unge til at trives og passe deres skolegang, få fritidsinteresser og få nogle gode rollemodeller, som hjælper dem til at træffe de rigtige valg i livet, siger viceborgmester, Trine Græse (S).

Bandeexitprogram hjælper unge

Gladsaxe Kommune har desuden et bandeexitprogram, hvor de, som er i bandemiljøet, kan få hjælp til at komme ud af miljøet.

- Lige nu håber vi på, at der med politiets hjælp hurtigt kan komme kontrol over situationen og standse konfrontationerne. Indtil da fortsætter vi vores akutarbejde i de berørte områder, slutter Trine Græse.

 

 

Dagens Gossip