Glædeligt nyt til disse danskere: Markante skattelettelser på vej

Emil Martesen

3 uger siden

|

20/06/2024
Nyheder
Foto: Shutterstock
Markante skattelettelser er på vej mod en lang række danskere.

Dagens topnyheder

Der er ikke noget som flere penge mellem hænderne for danskerne.

Og derfor falder det på et tørt sted, at regeringen har besluttet at konkretisere en række prioriteringer fra 2030-planen gennem en ny erhvervspakke, der indeholder skattelettelser for dansk erhvervsliv til en værdi af 1,8 milliarder kroner.

Det nye udspil blev præsenteret torsdag af fire ministre på et pressemøde.

Blandt de centrale forslag er en reduktion af bo- og gaveafgiften, også kendt som generationsskifteskatten, fra 15 procent til 10 procent ved overdragelse af virksomheder til familiemedlemmer.

Samtidig skal virksomhedsejere have ret til en skematisk værdiansættelse, hvilket skal gøre det nemmere og mere forudsigeligt at overdrage familievirksomheder.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) fremhæver betydningen af familieejede virksomheder for det danske samfund:

"Familieejede virksomheder giver gode og tætte forbindelser til det danske samfund, på en helt anden måde end de store internationale virksomheder gør", lød det fra ham på pressemødet.

Lars Løkke Rasmussen nikker genkendende til, mens han kalder de familieejede virksomheder for 'hovedmotoren i den vækst og velstand, der gør det danske velfærdssamfund muligt':

"Sådan er det ikke, når der skal generationsskiftes. Der har vi i Danmark haft en tendens til at have en hårdere og mindre gennemskuelig beskatning end i mange andre lande, hvilket betyder, at vi tapper de familieejede virksomheder".

Ændringen af bo- og gaveafgiften er ikke uden fortilfælde.

Tilbage i 2015 reducerede den daværende borgerlige regering skattesatsen fra 15 til 6 procent, men i 2020 blev satsen hævet til 15 procent igen af den nye socialdemokratiske regering.

Finansieringen af skattelettelserne på 1,8 milliarder kroner kommer fra det opjusterede økonomiske råderum og en omlægning af erhvervsstøtten, og det forventes at frigive næsten 900 millioner kroner årligt fra 2025.

Regeringens erhvervspakke indeholder også andre initiativer, herunder en forhøjelse af fradraget for virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det nuværende fradrag på 108 procent foreslås gradvist øget til 120 procent i 2028.

Initiativerne skal samlet set styrke dansk erhvervsliv og sikre, at virksomhederne har bedre vilkår for vækst og innovation.