Hedensteds borgere skal dele biler med kommunen

For at imødekomme problemerne med manglende offentlige transport forsøger kommunen sig nu med en løsning, der ikke er set andre steder i landet.

Som alle andre kommuner har Hedensted en stor bilpark, som medarbejderne primært bruger i dagtimerne, og som står stille hen i de sene eftermiddags- og aftentimer.

En idé, om at borgerne og kommunen deles om en vognpark, har kommunen arbejdet videre på, i samarbejde med LetsGo, som er et nonprofit delebilsfirma og Tetraplan, et af landets førende konsulentbureauer indenfor trafikplanlægning.

Direktør Bjarke Fonnesbech fra LetsGo ser store perspektiver i projektet.

- Det er et projekt med meget store perspektiver. Det handler om at nytænke den kollektive trafik, udnytte de eksisterende resurser bedre og at give borgerne i landdistrikterne adgang til en særdeles fleksibel transportform, som kan være et reelt alternativ til privatbilisme. Vi tror på, at man kan gøre det inden for kommunernes egne budgetter – men det kræver, at alle parter i sektoren er parate til at tænke nyt, siger Bjarke Fonnesbech.

Økonomiudvalget i Hedensted Kommune har i dag vedtaget, at de tre parter inden udgangen af januar søger Trafikministeriet om midler til at afprøve ordningen.

Hvis ministeriet siger ja, vil der blive opstillet såkaldte ”Borgerbiler” flere steder i kommunen.

Brugen af bilerne vil ske ud fra et dele-bils-koncept, som kommune og borger er medlem af på lige fod, og begge parter betaler fast månedligt medlemsgebyr, samt efter forbrug.

Projektet skal blandt andet afklare:
- Om borgerne vil bruge bilerne?
- Hvilke forudsætninger der skal til, for at det sker – et stærkt lokalsamfund, idrætsforening, lokalråd eller andet?
- Hvilke typer biler der er bedst?
- Om ordningen vil give kommunen ekstraudgifter (i forsøgsperioden skal eventuelle merudgifter dækkes af puljemidler)

Kommunen lægger op til at teste omkring 18 biler.

- Borgerbiler, der deles mellem kommune og borger, er en genial ide, som jeg håber vi får mulighed for at teste. Hvis vi på nogen måde kan nytænke transportområdet i en kommune som vores, så skal det prøves af, siger borgmester i Hedensted Kommune Kirsten Terkilsen.

Top partnere


Modtag uforpligtende lånetilbud fra 8 banker på Samlino.dk helt gratis. Prøv i dag på Samlino.dk/laan

Dagens Gossip