Her retter politiet og PET op efter terror

* Der er afsat 20 millioner til forbedring af sikkerhed ved bygninger benyttet af jødiske mindretal. Arbejdsgruppe skal se på metoder til bevogtning og større efterforskninger.

* Der er afsat midler til udbygning af politiets og PET's beredskabsindsats. 120 ekstra politistuderende optages i 2015.

* For at styrke PET's til hurtigere overblik over store, uvarslede hændelser skal der ses nærmere på operationsstyringen.

* Der er afsat midler til, at politiet og PET kan styrke deres it og bedre lokalisere private overvågningskameraer.

* Udvikling af it-system, der giver overblik over politiets personaleressourcer og materiel, og et elektronisk tilkaldesystem. Arbejdsgruppe skal se på, om politiets udstyr og bevæbning er tilstrækkelig.

* En arbejdsgruppe skal komme med anbefalinger til bedre operativ styring.

* Styrkelse af den politimæssige indsats i krydsfeltet mellem militant islamistiske grupper og bander.

* Der er afsat flere penge til at styrke PET's kapacitet til at imødekomme mere komplekse terrortrusler.

* PET og politiet skal intensivere indsatsen med at rekruttere kilder i "cross-over"-miljøet mellem bander og islamistiske grupper.

* Proceduren for indberetning af indsatte, der viser tegn på radikalisering, ændres, så indberetninger sendes fra Kriminalforsorgen til PET.

Kilder: Rigspolitiets evaluering

 

Dagens Gossip