Historiske overenskomster uden fælles lønkrav

Skrevet af John Meyer

|

05/12/2012

Dagens topnyheder

Lønstigningerne skal nu i stedet forhandles mellem kommunerne og de enkelte forbund. Det er spørgsmålet om et særligt løft for de lavtlønnede, der skiller vandene i de kommunalt ansattes fælles forhandlingssamarbejde KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte).

- Fra LO-gruppernes side har vi ønsket at rejse krav om lønstigninger til alle med en ekstra lønstigning til de lavtlønnede, siger Dennis Kristensen, formand for FOA, som også er formand for LO-grupperne.

Lavtlønnede får mindst
- Vi kunne desværre ikke blive enige i KTO om at sikre lavtlønnede det ekstra løft, som krisen berettiger til. Alle skal naturligvis have lønstigninger, men når vi kun ville kunne blive enige om at kræve, at lønnen skal stige med samme procent for både de højtlønnede og de lavtlønnede, så får de lavtlønnede absolut mindst i kroner og øre. Det er jo tre gange så sjovt at få 1 procent i lønstigning af en årsløn på 600.000 kr., som det er at få 1 procent af en årsløn på 200.000 kr. Det var lige præcis dét, vi gerne ville have skabt en solidarisk løsning på. Nu lykkes det ikke, og det gør overenskomstforhandlingerne ekstra spegede, siger Dennis Kristensen.