Hjælp, jeg har fået en bøde

Skrevet af redaktion

16/09/2011
Mange borgere er i tvivl om hvad man skal gøre når man har fået en bøde af politiet. Derfor kommer Nordjyllands Politi nu borgerne til undsætning med en lille vejledning i de mest stillede spørgsmål om bødesager. Og her finder du de vigtigste svar: En betjent har lige givet mig en bøde Har du af en betjent fået en bødeblanket (”tilkendegivelse”), skal du afvente, at du modtager et girokort med en vejledning. Der kan gå fra få dage til nogle uger, før du modtager dette. Min bil er blevet fotograferet af politiets målebil Du skal afvente, at du modtager et brev fra politiets Automatiske Trafik Kontrol (ATK). Ikke alle, som har fået bilen fotograferet af målebilen, vil senere modtage et brev. Har du i øvrigt spørgsmål om ATK, kan du rette henvendelse til ATK-kontoret hos politiet. Kan jeg få nedsat min bøde på grund af min indtægt ? Har du en særlig lav indtægt, kan du i visse tilfælde få bøden nedsat. Du kan læse mere om dette på Rigsadvokatens hjemmeside (færdselssager). Hvis du vil søge om nedsættelse af en bøde, kan du ringe til bødeafdelingen og få nærmere vejledning. Kan jeg kontakte bødeafdelingen for min ægtefælle eller mit barn ? Normalt er det personen selv, som skal henvende sig. Forældrene kan kun handle på vegne af børn under 18 år. Der skal være en skriftlig fuldmagt, hvis du skal repræsentere f.eks. et barn under 18 år eller en ægtefælle/samlever.

Dagens topnyheder

Mange borgere er i tvivl om hvad man skal gøre når man har fået en bøde af politiet. Derfor kommer Nordjyllands Politi nu borgerne til undsætning med en lille vejledning i de mest stillede spørgsmål om bødesager. Og her finder du de vigtigste svar: En betjent har lige givet mig en bøde Har du af en betjent fået en bødeblanket (”tilkendegivelse”), skal du afvente, at du modtager et girokort med en vejledning. Der kan gå fra få dage til nogle uger, før du modtager dette. Min bil er blevet fotograferet af politiets målebil Du skal afvente, at du modtager et brev fra politiets Automatiske Trafik Kontrol (ATK). Ikke alle, som har fået bilen fotograferet af målebilen, vil senere modtage et brev. Har du i øvrigt spørgsmål om ATK, kan du rette henvendelse til ATK-kontoret hos politiet. Kan jeg få nedsat min bøde på grund af min indtægt ? Har du en særlig lav indtægt, kan du i visse tilfælde få bøden nedsat. Du kan læse mere om dette på Rigsadvokatens hjemmeside (færdselssager). Hvis du vil søge om nedsættelse af en bøde, kan du ringe til bødeafdelingen og få nærmere vejledning. Kan jeg kontakte bødeafdelingen for min ægtefælle eller mit barn ? Normalt er det personen selv, som skal henvende sig. Forældrene kan kun handle på vegne af børn under 18 år. Der skal være en skriftlig fuldmagt, hvis du skal repræsentere f.eks. et barn under 18 år eller en ægtefælle/samlever.