Hjemmeværnet trækkes ud af Kosovo

Skrevet af John Meyer

|

06/12/2012

Dagens topnyheder

Flere tusind danske soldater har gjort tjeneste i Kosovo, siden hæren første gang udsendte soldater til Kosovo Force (KFOR) tilbage i august 1999. Men da bidragene til andre internationale operationer blev større, begyndte hæren at se et behov for støtte til KFOR-bidraget. Derfor har hæren haft stor glæde af, at hjemmeværnet fra februar 2011 har støttet ved at opstille den bevogtningsdeling på 30 soldater og de fem stabsofficerer, der er det tilbageværende danske bidrag til KFOR.

Hærens engagement i blandt andet Afghanistan er nu reduceret, så hæren igen kan løse opgaven ved anvendelse af egne ressourcer. Derfor har forsvarskommandoen besluttet at tilbageføre opstilling af bidraget til bevogtningsdelingen i Kosovo til hæren fra juni 2013 og stabsbidraget fra august 2013. Hjemmeværnet kan dog fortsat bidrage med stabsofficerer på lige fod med hærens officerer.

Chefen for hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, har været meget tilfreds med opgaven:


- Hjemmeværnet har været glade for at støtte forsvaret ved at løse opgaven i Kosovo, ligesom vi gjorde i ISAF i Afghanistan. Internationale missioner gavner både hjemmeværnets uddannelser, selvfølelse og omdømme. Så vi stiller meget gerne op igen, når behovet opstår, siger Finn Winkler.