Højesteret: Ulovlig parkering er ejerens hovedpine

En kvinde skal betale en parkeringsbøde, fordi hendes Volvo var parkeret på skrå hen over to opmærkede båse, selvom hun ikke kan huske, at hun parkerede det pågældende sted.

Det fastslår Højesteret, fordi kvinden ikke har gjort det sandsynligt, at andre kan have brugt bilen i Gentofte 15. november 2010.

- Kvinden er registreret som ejer og bruger af bilen. Højesteret finder, at det herefter påhviler hende at sandsynliggøre, at det ikke er hende, som har foretaget parkeringen, lyder dommen.

Kvinden forklarede i byretten, at hun ikke kan huske, om hun har parkeret på parkeringspladsen den pågældende dag. Hun kender parkeringspladsen og benytter den, hvis hun handler i Gentofte.

Hun låner bilen ud til sin samlever og andre, men det er kun samleveren, der selv har nøgle til bilen og kan køre i den, når han vil.

- Under disse omstændigheder finder Højesteret, at kvinden ikke har sandsynliggjort, at det ikke var hende selv, der parkerede bilen.

I byretten blev kvinden frikendt med den begrundelse, at det ikke kunne lægges til grund, at hun havde foretaget parkeringen.

Landsretten dømte hende til at betale bøden, fordi kvinden blev anset for at være ansvarlig for brugen af bilen. Det er Højesteret nu enig i.

- Da skiltningen på stedet endvidere var klar og forståelig, og da kvinden ved sin parkering måtte anses for at have accepteret de parkeringsvilkår, der fremgik af skiltningen, var hun forpligtet til at betale kontrolafgiften, skriver Højesteret.

/ritzau/

 

Dagens Gossip