Højlydt protest når Frederikshavn stemmer om skifergas

De 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn bliver mødt af en højlydt demonstration uden for rådhuset, når de onsdag klokken 19 samles til byrådsmøde.

Det vigtigste punkt på dagsordenen er tilladelse til en prøveboring i tre-fire kilometers dybde efter skifergas, og alt tyder på et ja.

Såvel Plan- og Miljøudvalget som Økonomiudvalget i kommunen har på forhånd godkendt ansøgningen fra det franske olieselskab Total om at lede efter skifergas i Dybvad sydvest for Frederikshavn.

Både Socialdemokraterne og Venstre ventes at stemme for med henvisning til, at der er gennemført en VVM-redegørelse om prøveboringens konsekvenser for miljøet. Ingen af de over 60 indsigelser skønnes væsentlige nok til at begrunde et nej.

Men sagen har vakt stor vrede og bekymring i lokalsamfundet, hvor folk frygter for både forurening af grundvandet og for et landskab, der ødelægges af boretårne og vejanlæg.

I byrådet vil både Enhedslisten og SF stemme imod Totals ansøgning, oplyser Enhedslistens Ida Skov.

- Send beslutningen tilbage til regeringen! Hvis projektet får lov at gå i gang, er det et slag mod kommunens fornemme mål om at være klimakommune og foregangskommune for omlægning til vedvarende energi, siger hun.

Udvinding af skifergas har ført til et veritabelt boom i USA. Gassen har mindsket USA's klimabelastning, fordi den sviner mindre med CO2 end kul.

Det store problem med gassen er ifølge kritikerne den metode, man bruger til udvindingen, kaldet hydraulisk frakturering (fracking). Den går ud på at pumpe vand og kemikalier ned i undergrunden under stort tryk.

Men ifølge Totals projektkoordinator, Henrik Nicolaisen, er risikoen for grundvandet meget lille. De miljømæssige udfordringer adskiller sig ikke fra dem, man møder, når man eksempelvis borer efter olie og gas i Sønderjylland, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening er lodret imod boringen - både af hensyn til drikkevandet, naturen og Danmarks omstilling til grøn energi.

Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hanse (S), føler, at kommunen er taget som gidsel af Christiansborg. Det var VK-regeringen, som i 2010 gav tilladelse til prøveboringen.

- Vi skal give tilladelse til, at de sætter boret i jorden. Men hvis boringer viser, at der er skifergas, og det kommer til fracking og udvinding, så må landspolitikerne absolut på banen. Ellers har vi aben tilbage igen, siger hun.

/ritzau/

 

Dagens Gossip