Holstebro i front i projekt for sårbare børn i folkeskolen

Skrevet af John Meyer

26/01/2013

Dagens topnyheder

Holstebro Kommune er af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udvalgt til at udvikle en styrket indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper af børn i folkeskolen. Kommunen har fået en bevilling på 3,57 mio. kr. til et projekt, der strækker sig over de næste 4 år og er forankret i Rådgivningsafdelingen i Børn og Unge forvaltningen.

”Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper – fremme af mental sundhed og trivsel blandt skolebørn i Holstebro Kommune” er titlen på projektet. Holstebro Kommune er udvalgt til projektet på grund af en høj faglig ekspertise i behandling af børn og flere års erfaring med skoleprogrammet PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil), der i dag benyttes i ni folkeskoler i kommunen. Den viden, der er opsamlet i skoleprogrammet, skal bruges i det nye PALS sundhedsprojekt.

Børn, der let overses
I projektet skal medarbejdere i Børn og Unge være med til at udvikle nye metoder og nye muligheder for behandling for at nå de mest sårbare, indadvendte og stille børn i skolerne. Det er en gruppe af børn, der let risikerer at blive overset. De ”fylder” ikke meget, og det er ikke de børn, der larmer meget i en klasse, eller som selv gør opmærksom på, at noget kan være galt.

- Vi har særdeles gode erfaringer med PALS-programmet på ni af vores folkeskoler. Det bliver spændende at følge, hvordan elementer i PALS også kan bruges i forhold til de mest sårbare børn. Det er flot, at vi kan være med helt i front, når der skal samles og formidles ekspertise på landsplan til nye former for behandling, så vi kan nå nye målgrupper, siger formanden for Udvalget for Børn og Unge i Holstebro Kommune, Morten Flæng.

Samarbejde med tre andre kommuner
Projekt PALS Sundhed udfoldes i et samarbejde mellem Sundhedsplejen i Holstebro Kommune, udvalgte PALS-skoler, PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) og andre specialiserede områder i Børn og Unge forvaltningen. I projektperioden samarbejdes der også med tre andre kommuner - Herning, Ikast-Brande og Norddjurs samt Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.