Horsens går i luften med syv nye selvbetjeningsløsninger

Skrevet af Sara Christiansen

01/11/2012

Mest læste i dag

De syv selvbetjeningsløsninger dækker jordvarmeanlæg, nedsivningsanlæg, etablering og sløjfning af olietanke, etablering af ny sø, dispensation til oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny boring og indvinding af vand til drikkevand, og etablering og indvinding af vand til markvanding og lignende.

Med de nye selvbetjeningsløsninger kan borgerne og de erhvervsdrivende udfylde ansøgningerne, når de har tid. Fordi borgerne informeres om, hvilke oplysninger de skal have klar på forhånd, og de trinvis guides igennem hele forløbet, kan ansøgningen klares i ét hug, hvilket vil spare tid for både kommunen og borgerne/erhvervsdrivende.

Kommunens ansatte skal ikke længere bruge tid på at sende mangelfulde blanketter frem og tilbage. Med de digitale løsninger sikres alle en mere retfærdig sagsbehandling i forbindelse med en ansøgning, fordi sagsbehandleren ikke skal bruge ekstra tid på en ufuldstændig ansøgning.

- Vores mål er, at få så mange borgere som muligt til at gå på nettet, hvis de for eksempel skal ansøge om tilladelse til at installere jordvarme, etablere en ny sø, sløjfe en olietank m.m. Vi hjælper borgerne i gang med de digitale ansøgninger ved at tilbyde dem medbetjening i Borgerservice og kurser på biblioteket. Derudover holder natur -og miljøafdelingen fyraftensmøder for de mest berørte brancher som for eksempel entreprenører, kloakmestre m.fl., fortæller Signe Bøttzau, Naturområdet.

De nye selvbetjeningsløsninger er et skridt på vejen til en samlet selvbetjeningsløsning indenfor byggeri, natur og miljø. Fra 2014 vil et nationalt selvbetjeningsprogram være tilgængeligt for alle interesserede kommuner.