Industriens timeløn vokser halvanden krone

Mindstebetalingen i industrien ligger nu på 108,70 kroner i timen. Den stiger 1. marts i år med 1,50 krone, 1. marts 2015 med 1,65 krone og 1. marts 2016 med 1,80 krone.

Det oplyser parterne CO-industri og DI om deres ny treårige overenskomst. Parterne indgår en overenskomst med minimalløn, hvor løn forhandles på de 6000 virksomheder med 240.000 ansatte, som overenskomsten omfatter.

Derimod indgår transport og byggeri overenskomster med normalløn, hvor hele lønstigningen forhandles hjem ved overenskomsten.

Reallønnen søges sikret i industriens overenskomst. Det sker ved at forhøje bidraget til Fritvalgs Lønkontoen med i alt én procent i tre tempi: 1. marts 2014 forhøjes til 1,3 procent, så til 1,7 procent 1. marts 2015, og satsen ender 1. marts 2016 på 2,0 procent.

Så kan industriens ansatte frit vælge mellem at få fridage, pension eller kontanter.

Desuden hæves genetillægget ved overarbejde 1. marts 2014 med 1,5 procent, 1,6 procent 1. marts 2015 og 1,7 procent pr. 1. marts 2016.

Satserne for industriens lærlinge og elever reguleres 1. marts 2014 med 1,9 procent og med samme forhøjelse 1. marts 2015 og 1. marts 2016.

Der indføres en funktionsløn for teknikere, som fremover dækker hele funktionærområdet.

Samtidig får gravide et højere pensionsbidrag under barsel. Forældreorloven udvides med to gange en uge med en uge til hver af forældrene. Samtidig hæves satsen fra 140 kroner til 145 kroner.

Endelig ligestilles homoseksuelle og lesbiske par fremover med heteroseksuelle par, fordi barselsbestemmelser frigøres fra kønnet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip