Institut: Udflytning vil give 11.400 ekstra rejsetimer

04/04/2016 18:29

admin

Nyheder

Mest læste i dag

1800 arbejdsdage - svarende til mere end otte fuldtidsstillinger - vil det koste i ekstra rejsetid at flytte Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, fra København til Aarhus.

Det viser beregninger, som Diis selv har udarbejdet og sendt til Udenrigsministeriet, og som Ritzau har fået aktindsigt i.

Men i sit svar til Folketinget om netop udgifter og rejsetid nævner udenrigsminister Kristian Jensen (V) ikke beregningerne fra Diis.

Heri hedder det i stedet, at det "forekommer for usikkert at lave et retvisende estimat af meromkostninger", og at der ikke kan gives et "fyldestgørende og retvisende estimat for eventuelle merudgifter til rejseomkostninger".

Udenrigsministeriet bad 10. marts i en mail Diis om at bidrage til besvarelsen af en række folketingsspørgsmål - dog blev instituttet ikke bedt bidrage til spørgsmålet om ekstraudgifter og rejsetid. Men instituttet gav alligevel sit bidrag:

- Hvis Diis’ medarbejdere ville skulle fastholde fysiske møder med sine primære brugere og samarbejdspartnere på samme niveau som i 2015, anslås det (...) at cirka 1900 møder i København vil betyde en ekstra rejsetid på cirka 11.400 timer.

Samtidig vil rejser til Kastrup Lufthavn give en ekstra rejsetid på 1950 timer. Svaret er fremkommet ved hjælp af en intern rundspørge til Diis' 82 medarbejdere. 64 af dem afgav svar.

Sammenlagt vurderer Diis på den baggrund, at flytningen vil betyde ekstra rejsetid på i alt 1.800 arbejdsdage - svarende til 8,2 årsværk.

- Hvis ikke instituttets aktivitetsniveau skal reduceres som følge af en flytning, må instituttet kompenseres på anden vis for at tage højde for denne spildtid, skrev Diis til Udenrigsministeriet 17. marts.

Da Udenrigsministeriet 30. marts afgav folketingssvar til Udenrigsudvalget, lød det, at det på grund af "manglende kendskab til den fremtidige medarbejdersammensætning" ikke er muligt at "frembringe et retvisende estimat for en eventuelt øget rejsetid".

Diis har også regnet på instituttets udenlandske gæster. Dem er der cirka 540 af årligt, og de anslås at få en ekstra rejsetid til Aarhus på 3800 timer, svarende til 510 dage.

Diis udtrykker bekymring for, "om gæsterne har lyst til og mulighed for at bruge denne ekstra rejsetid for at besøge Diis".

I svaret til Folketinget skriver ministeriet imidlertid, at det ikke vurderes muligt at frembringe retvisende estimat for merudgifter til øgede rejseomkostninger for gæster til Diis.

Ifølge det foreløbige skøn vurderes udgiften til flytningen at være i størrelsesordenen 34 millioner kroner. Ministeriet understreger, at der er "betydelig usikkerhed" forbundet med skønnet. Regeringen har afsat 13,8 millioner kroner til medfinansiering.

Modsat de øvrige udflytninger i regeringens plan om at rykke cirka 4000 statslige arbejdspladser ud i landet kræver det en lovændring at flytte Diis, fordi der i instituttets vedtægter står, at det har til huse i København.

/ritzau/