Intelligent toiletsystem giver bedre håndhygiejne

Et toiletbesøg på medicinsk sengeafsnit 3, på Regionshospitalet Randers, er for tiden ligmed blinkende lysdioder ved vandhane, sæbeholder, papirservietter og spritdispenser. Lysdioderne leder patienten skridt for skridt til optimal håndvask, inden døren automatisk åbner efter at afspritning af hænderne er foretaget. Alt på toilettet betjenes uden berøring.
 
- Som personale er vi meget fokuseret på vores egen håndhygiejne, og vi har vejledt patienterne generelt om hygiejnes betydning, men med det nye toiletsystem kan vi langt mere effektivt understøtte patienterne i en god adfærd ved toiletbesøg, hvor vi ved, at der er stor risiko for smittespredning mellem patienter, siger afdelingssygeplejerske Henriette Larsen.
 
De foreløbige resultater viser, at det nye toiletsystem har påvirket patienterne til en bedre håndhygiejne. Over 60 procent af toiletbesøgene afsluttes nu med brug af vand, sæbe, papir og sprit. Og 95 procent af alle toiletbesøgene slutter nu, som minimum, med afspritning af hænder; hvilket er en markant forbedring i forhold til undersøgelser i opstarten af udviklingsprojektet, hvor over 50 procent af patienterne forlod toilettet uden nogen form for håndvask, og kun 10 procent benyttede sprit.
 
- Som en ekstra bonus giver det anderledes toilet os en god anledning til at snakke hygiejne med patienterne, for vi skal jo lige introducere dem for det avancerede toilet. Det kan ellers opleves som grænseoverskridende at snakke personlig hygiejne, da det er et meget privat område, siger Henriette Larsen.

Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har deltaget i den første del af projektet, hvor patienternes håndhygiejne blev undersøgt, og har ud fra det, været med til at udvikle nye hygiejne metoder. Aarhus Universitetshospital vil på baggrund af projektets resultater lave kvalitativ undersøgelse, som skal belyse, hvordan hospitalspersonalet fremover kan informere og motivere flere patienter til korrekt håndhygiejne.

Brugerdreven innovation
Udviklingen af det nye toiletsystem sker som led i et Offentligt Privat Innovationsprojekt. Projektet har økonomisk støtte fra OPI-puljen under Region Midtjyllands Vækstforum.
 
Testen af det intelligente toiletsystem er i et tæt samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og firmaet Conceptmaking, samt en række underleverandører af komponenter til toiletter.
 
- Vi har med konceptet demonstreret, at man med enkle midler kan guide patienterne til bedre håndhygiejne, siger Jarl Christensen, direktør og partner i Conceptmaking.
 
- For at nå frem til denne bæredygtige løsning har vi inddraget både sundhedspersonale og patienter i innovationsprocessen. Det er nemlig vigtigt at forstå, hvad der ligger til grund for patienternes hygiejneadfærd, så det ikke bliver teknologi for teknologiens skyld. Løsningen skal opfylde de praktiske behov og samtidig tage højde for de sociale og kulturelle grunde, der kan ligge bag en given adfærd omkring for eksempel håndhygiejne, siger Jarl Christensen.
 
Conceptmaking investererer selv i systemudviklingen, og forhandler i øjeblikket med en række virksomheder om at færdigudvikle løsningen til hospitaler samt andre sektorer.
 
Testen af prototypen på det ny toiletsystem løber frem til ultimo november.
 
Video
Se en video af det intelligente toiletsystem.
 

 

Dagens Gossip