Juncker fuld af løfter for hans tid som rorfører i EU

Luxembourgeren Jean-Claude Juncker lægger i sit program for hans næste fem år i spidsen for EU-Kommissionen op til, at han vil "have europæerne til at blive forelskede i Europa igen".

Det siger han i sin tale tirsdag i Europaparlamentet, der over middag ved en hemmelig afstemning ventes at godkende Juncker som ny kommissionsformand.

Talen følges af et skriftligt program, hvor Juncker kommer med en række løfter og pejlemærker for sin regeringstid efter en periode med krisehåndtering, som luxembourgeren sammenligner med "at reparere et brændende fly, mens det flyver".

Juncker lægger blandt andet op til, at han vil beskytte arbejdskraftens fri bevægelighed som en af det indre markeds grundpiller. Men han anerkender også medlemslandenes ret til at bekæmpe svig og misbrug.

- Vi skal se den fri bevægelighed som en økonomisk mulighed, ikke som en trussel (...). Jeg vil samtidig sørge for, at udstationeringsdirektivet bliver strikst håndhævet, og jeg vil sætte gang i en målrettet revision af direktivet for at sikre, at social dumping ikke kan finde sted i Den Europæiske Union.

- I vores union skal samme arbejde på samme sted aflønnes på samme vis, skriver Juncker.

Den formentlig kommende kommissionsformand varsler, at han allerede i løbet af sine første tre måneder i jobbet til præsentere "en ambitiøs job-, vækst- og investeringspakke".

I løbet af første år vil der komme flere udspil til en udbygning af ØMU-samarbejdet, og på længere sigt taler Juncker også om at supplere bankunionen med en kapitalmarkedsunion, som skal gøre det billigere at sikre finansiering af små og mellemstore virksomheder.

Hvad angår EU's videre udvidelse lægger Juncker op til en femårig pause, mens EU og borgerne "fordøjer" og "konsoliderer" de seneste runder, der på 10 år har udvidet EU fra 15 til 28 medlemslande.

Juncker lægger også op til ændringer internt i kommissionen. Blandt andet ved at lade en næstformand have ansvar for at sikre bedre lovgivning og mindre bureaukrati samt oprette nye kommissærposter for grundlæggende rettigheder og for migration.

Samtidig vil han styrke udenrigschefens position i kommissionen ved at gøre det muligt for andre kommissærer at agere stedfortræder for udenrigschefen både i kommissionen og på den internationale scene.

/ritzau/

 

Dagens Gossip