K vil fordoble tilladt beløb til børneopsparing

Børneopsparinger er et godt redskab til at binde generationer sammen og skabe fundamentet for unge menneskers videre færden. Derfor skal børneopsparingerne og de beløb, der kan indbetales, følge med tiden.

Det mener De Konservative, der ønsker at fordoble det skattefrie beløb fra de nuværende 36.000 kroner til 72.000 kroner og samtidig indføre muligheden for at oprette to børneopsparinger frem for en.

- Tiden er løbet fra den nuværende ordning på flere måder. 36.000 er jo ikke meget i en nutidig kontekst, siger Mai Mercado, socialordfører for De Konservative.

- Familierne er også bare anderledes sammensat i dag, end de var for måske en generation eller to siden. Der er mange skilsmissefamilier, og der kan sagtens være både en mor og en far, som har lyst til at lave en børneopsparing.

- Det virker mærkeligt, at staten skal bestemme, at det kun er enten mor eller far, der må lave sådan en opsparing, siger Mai Mercado

I Foreningen Far er man umiddelbart tilhænger af forslaget. Specielt idéen om at åbne op for to konti per barn er god, lyder det fra foreningen.

- Det lyder som en fornuftig modernisering for begge forældre, bedsteforældre og for barnet. Det er en respekt for, at barnet har to ligeværdige forældre, siger Jesper Lohse, formand for Foreningen Far.

I det ene af regeringspartierne, Socialdemokraterne, er man derimod ikke tilhænger af at ændre de nuværende regler.

- Vi har ikke tænkt os at lave om på den nuværende ordning, som, vi synes, fungerer fint. Det er hovedsageligt fordi, at der jo skal være en finansiering i den anden ende, siger familieordfører Karin Gaardsted (S).

Skatteministeriet anslår, at provenutabet ved de eksisterende regler lyder på 50 millioner kroner om året.

- Forældre og bedsteforældre må jo gerne spare op til deres børn, så de har mere at gøre med i ungdomsårene. Det, vi siger, er, at grænsen for, hvornår andre skatteborgere skal finansiere det, går for os ved 36.000 kroner, siger Karin Gaardsted.

/ritzau/

 

Dagens Gossip