KL: Ny hjemmehjælpsaftale sætter ældres behov i fokus

Kommunernes Landsforening (KL) er glad for, at der er fokus på hjælp til selvhjælp i den ny hjemmehjælpsaftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, De Konservative, SF og Liberal Alliance.

- I kommunerne har vi i mange år arbejdet ud fra devisen om hjælp til selvhjælp.

- I dag tilbyder alle kommuner som udgangspunkt de ældre træning i at mestre hverdagen, frem for at kommunen yder kompenserende hjælp, siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg og fortsætter:

- Forliget afspejler en tilgang til ældreområdet, hvor vi i stedet for at anse velfærd som en tjekliste af ydelser ser på den enkelte borgers egne ressourcer og på, hvordan de kan bringes i spil.

Alle ældre har et rehabiliteringspotentiale – også de meget svage og syge – og det potentiale skal vi holde fast i. Ældre kan og vil meget mere i dag, og det skal en moderne ældrepolitik selvfølgelig afspejle, siger han.

Aftalen slår fast, at hjemmehjælpen fremover vil være en kerneydelse på ældreområdet. Men hjælpen skal fremover være mere koordineret og sammenhængende.

Den nye aftale fokuserer også på ensomme ældre, og i aftalen er der lagt op til et nyt projekt, hvor 10-15 kommuner i samarbejde med frivillige organisationer skal hjælpe ældre med at opretholde et socialt aktivt liv.

Hjemmeplejen skal hjælpe ældre borgere ind i nye fællesskaber i civilsamfundet, for eksempel ved at hjælpe den ældre til at få en spiseven.

Også det fokus skaber glæde hos Kommunernes Landsforening.

- Vi oplever i stigende grad, at ældre føler sig ensomme. Det påvirker deres lyst til at spise, det påvirker lysten til at kæmpe for at genvinde noget af den tabte førlighed og meget mere.

- Derfor er det et yderst relevant fokus, som også indeholder mange muligheder for at involvere det lokale foreningsliv, frivillige og de ældres egne netværk i løsningen, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Hvis projektet bliver en succes, bliver det bredt ud til hele landet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip