Klagenævn stopper aftenarbejde på Københavns metro

Natur- og Miljøklagenævnet har onsdag underkendt Københavns Kommunes tilladelse til, at Metroselskabet kan arbejde om aftenen på byggepladserne ved Marmorkirken og Københavns Hovedbanegård.

Samtidig har nævnet tilkendt såkaldt opsættende virkning, så aftenbyggeriet skal stoppe allerede onsdag klokken 18.00.

Nævnet slår fast, at i aftentimerne mellem klokken 18 og 22 kan der efter en samlet vurdering, ikke accepteres en støjbelastning på 80 decibel (dB).

"Nævnet har herved lagt afgørende vægt på, at de omkringboende ved en støjbelastning på 80 dB i aftentimerne udsættes for sundhedsmæssigt skadelig støjforurening, som påvirker deres mulighed for hvile og restitution i betydeligt omfang", lyder det i udkast til afgørelse i sagen ved Marmorkirken.

Afgørelsen skal i høring, før den endelig vedtages. Miljøchef i Metroselskabet, Margot Brabrand, siger, at Metroselskabet tager beslutningen til efterretning.

- Vi følger naturligvis afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. Siden sidste sommer har vi været kastebold mellem to miljøinstanser, der ikke har været enige. Vi ser frem til, at den kommende lovændring giver klare, faste rammer for metrobyggeriet, siger Margot Brabrand.

Talskvinden for Beboerforeningerne omkring Marmorkirken, Maya Glem siger, at beboerne har fået medhold.

- De seneste udkast til afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, landets højeste myndighed på området, understreger, at den danske lovgivning ikke kan rumme, hvad Metroselskabet og kommunen med al magt har forsøgt at mase igennem.

- Nu lovgiver et politisk flertal på Christiansborg sig så blot ud af problemerne for at redde Metroselskabets kaotiske, usædvanligt ringe planlagte projekt, en panikoperation der kommer til at stå som en skamplet i dansk lovgivningshistorie, siger Maya Glem i en pressemeddelelse,

Hun hæfterne sig ved, at beboerne hidtil har vundet samtlige slag mod støjplagen fra metrobyggeriet. Lovændringen, som Metroselskabets miljøchef og beboernes repræsentant henviser til, er på vej gennem Folketinget og ventes at i kraft omkring 1. juli.

Det er transportministeren, der har taget initiativ til loven, som sætter retningslinjer for, hvornår på døgnet metrobyggeriet må støje og med hvor meget.

/ritzau/

 

Dagens Gossip