Klagenævn stopper aftenarbejde på metrobyggepladser

Der må ikke udføres støjende arbejde om aftenen ved metrobyggeriet ved Marmorkirken og Hovedbanegården i København.

Det fremgår af den endelige afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, efter at naboer har klaget over de store støjgener fra metrobyggepladserne.

- Natur- og Miljøklagenævnet har i dag truffet endelig afgørelse i sagerne vedrørende metrobyggepladserne ved Marmorkirken og Københavns Hovedbanegård.

- De ændringer, som nævnet har foretaget i Københavns Kommunes afgørelser, betyder, at der ikke må udføres støjende arbejde på byggepladserne i aftentimerne og for Københavns Hovedbanegårds vedkommende i dagtimerne om lørdagen, skriver Natur- og Miljøklagenævnet i en pressemeddelelse.

Aftenbyggeriet blev allerede stoppet tidligere på måneden, da Natur- og Miljøklagenævnet kom med et udkast til en afgørelse. Siden har sagen været i høring hos sagens parter, men det har ikke ændret på, at metrobyggeriet også fremover skal stoppes klokken 18.

Natur- og Miljøklagenævnet har lagt afgørende vægt på, at naboerne i forbindelse med aftenarbejdet udsættes for "sundhedsmæssigt skadelig støjforurening, som påvirker deres mulighed for hvile og restitution i betydeligt omfang".

- Uanset den samfundsmæssige betydning knyttet til rettidig færdiggørelse af cityringen finder nævnet derfor, at der ikke kan accepteres en udvidet arbejdstid med så voldsom en støjbelastning, lyder det i afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse medfører, at støjgrænsen ved Marmorkirken bliver 95 decibel på hverdage i tidsrummet klokken 7-18 og 77 decibel på lørdage i tidsrummet kl. 9-15.

Ved Københavns Hovedbanegård tillades der støj på op til 87 decibel på hverdage indtil klokken 18.

/ritzau/

 

Dagens Gossip