Kolding Kommune: Antallet af elever i grundskolerne er stigende

Skrevet af Sara Christiansen

15/10/2012

Mest læste i dag

Indberetningen fra landets kommuner skal laves hvert år med skæringsdato pr. 5. september. Og i år er udviklingen tydelig.

I 2011 var det samlede antal elever i grundskolerne 11.461, hvor det i år er 11.503. Den samlede stigning på 42 elever, er lavet udfra en beregning  på en stigning af 53 elever i folkeskolen, og et fald på 11 elever i privat skoler.

- De store strukturændringer, der blev gennemført i folkeskolen i Kolding Kommune for et par år siden har naturligt givet nogle dønninger. Derfor er det godt at konstatere, at udviklingen nu igen går i retningen af den naturlige balance, der altid har været mellem folkeskolen og de private skoler i Kolding Kommune, mener børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen.

Ib Hansen ser den øgede tilslutning til folkeskolerne i Kolding Kommune som et udtryk for det gode arbejde, der udføres på de enkelte folkeskoler. Og ikke mindst, at der er gjort en stor indsats for oplyse omverdenen om dette gode arbejde.

Generelt ligger folkeskolerne i Kolding kommune blandt de skoler, hvor der måles de flotteste faglige resultater, både når det gælder læsning, og når det gælder afgangsprøver efter 9. klasse.

Desuden ligger skolerne også på eller over gennemsnittet på næsten alle faglige områder, og har et elevfravær under gennemsnittet.

I det hele taget viser undersøgelser at børn i Kolding kommune bare er gladere for at gå i skole end børn i andre kommuner.

Selv antallet af elever i børnehave til 3. klasse, der er tilmeldt SFO,  er steget med 1% fra 2011 til 2012.

- En sådan øget tilslutning til et frivilligt og forældrebetalt tilbud som SFO, er direkte imponerende i en tid med stigende arbejdsløshed og økonomisk krise i samfundet, mener Ib Hansen.

 

Foto: Colourbox