Kommunerne overholder rammerne for næste års budget

Skrevet af John Meyer

19/11/2012

Mest læste i dag

Det ser ud til, at landets 98 kommuner rammer skiven med 2013-budgetterne. Kommunerne budgetterer med 16 mia. kr. til anlæg i 2013 – og dermed overstiger de økonomiaftalens anlægsniveau med 0,5 mia. kr. Men samtidig budgetterer kommunerne med 231 mia. kr. til service, hvilket er 0,6 mia. kr. under rammen i økonomiaftalen.

Det viser en opgørelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet på baggrund af kommunernes indberetninger til ministeriet.
Anerkender kommunernes indsats.

- Kommunerne er en afgørende del af det danske samfund og i den samlede offentlige økonomi. Derfor er det afgørende for, at udviklingen i dansk økonomi ikke skrider, at kommunerne holder de samlede rammer i økonomiaftalen. Kommunerne har ydet en stor indsats for, at få det til at lykkes, og jeg vil gerne kvittere for, at kommunerne tilsyneladende har løst opgaven. Nu gælder det om at holde den ansvarlige kurs og holde budgetterne i 2013 og de kommende år, siger økomoni- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

Ifølge indberetningerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer kommunerne, at de samlede udgifter til dagpengeområdet og øvrige overførsler i 2013 vil ligge godt 0,8 mia. kr. lavere end forudsat i økonomiaftalen.

De endelige budgettal forventes offentliggjort af Danmarks Statistik i januar 2013. Først da kan der tages endelig stilling til, om kommunernes budgetter overholder økonomiaftalen.