Krisecentrene skal hjælpe kvinder udsat for æresrelateret vold

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup besøger i dag krisecentret Danner i København, hvor hun lancerer en særlig indsats for kvinder på kvindekrisecentre, der bliver ramt af æresrelateret vold.

Indsatsen er et samarbejde med Landsorganisationen af KvindeKrisecentre (LOKK) og ni udvalgte kvindekrisecentre rundt om i landet. Initiativet skal være med til at uddanne medarbejdere på krisecentrene til at håndtere æresrelaterede konflikter, blandt andet ved at uddanne særlige ressourcepersoner på kvindekrisecentrene, som skal rådgive og opkvalificere personale på landets øvrige krisecentre.

Desuden skal medarbejderne opsøge de voldsramte kvinder, som ikke selv henvender sig på krisecentrene.

- Kvinder, der bliver udsat for vold på grund af æresrelaterede konflikter, skal have al den hjælp og støtte de har brug for. Derfor skal vi sørge for, at de fagfolk, der møder dem, har den rette viden om æresrelaterede konflikter og en grundlæggende forståelse for kvindernes situation. Med den nye indsats på kvindekrisecentre er vi med til at sikre, at kvinderne får den nødvendige hjælp. Jeg har særlig store forventninger til den opsøgende indsats, som skal nå kvinder, som ellers ikke ville finde vej til krisecentrene af dem selv, siger Karen Hækkerup.

Initiativerne iværksættes som led i regeringens Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter.

Strategien indeholder over 30 initiativer, der blandt andet skal modvirke social kontrol, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber.

Indsatsen på kvindekrisecentrene etableres i samarbejde med LOKK, der på vegne af Social- og Integrationsministeriet tilbyder rådgivning til børn og unge, forældre og fagfolk om æresrelaterede konflikter. 

 

Dagens Gossip