Kritik: Skat har ladet multinationale selskaber slippe

To ud af tre multinationale virksomheder er helt sluppet uden om kontrol af deres interne handler på tværs af landegrænser fra Skat. Samtidig har Skat været alt for tilbageholdende med at uddele bøder til de selskaber, som ikke overholder reglerne.

Det fremgår af en ny beretning fra Statsrevisorerne, som finder dele af Skats indsats på det såkaldte transfer pricing-område for "ikke tilfredsstillende".

- Statsrevisorerne finder det positivt, at Skats kontrolindsats på transfer pricing-området har været effektiv og målrettet selskaber med størst risiko for fejl, lyder det i Statsrevisorernes beretning.

- Statsrevisorerne finder det dog problematisk, at denne risikobaserede tilgang har haft den konsekvens, at selskaber med mindre transfer pricing-transaktioner stort set har kunnet undgå kontrol, lyder det.

Skattemyndighederne skal sikre, at virksomheder opgør værdien af deres interne handler på tværs af landegrænser - transfer pricing - efter et armslængde princip.

Det skal sikre, at virksomhederne ikke benytter interne handler til at flytte indkomst fra et land til et andet for at slippe billigere i skat.

På den baggrund finder Statsrevisorerne det "ikke tilfredsstillende", at Skat har manglet det fulde overblik over selskaber med transfer pricing. Skat skønner, at gruppen består af cirka 13.000-14.000 selskaber.

Statsrevisorernes kritik kommer på baggrund af Rigsrevisionen gennemgang af Skats indsats. Herfra lyder vurderingen blandt andet, at op mod to ud af tre af de multinationale selskaber i Danmark, som handler med sig selv over landegrænser, ikke har været omfattet af kontrolindsatsen.

- Da risikoen for udvælgelse til kontrol er ét blandt flere forhold, som motiverer selskaber til at selvangive korrekt, finder Rigsrevisionen, at Skat bør tage hensyn hertil ved udvælgelsen af selskaber til kontrol, slår Statsrevisorerne fast.

Desuden har Skats kontrol med selskabernes oplysninger på selvangivelsen været utilstrækkelig, og Skat har derfor været tilbageholdende med at bruge bødestraf til selskaberne for manglende overholdelse af dokumentationspligten, lyder det.

- Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Skats kontrolindsats fremover vil omfatte alle selskaber med transfer pricing, skriver Statsrevisorerne dog.

Ifølge Statsrevisorerne har Skat øget antallet af sager og transfer pricing-forhøjelser i takt med den øgede grænseoverskridende handel i verden. Forhøjelserne af den skattepligtige indkomst steg således fra 8,7 milliarder kroner i 2008 til cirka 17 milliarder kroner i 2013.

/ritzau/

 

Dagens Gossip